Het recyclagepark

Afspraak maken / openingsuren

Maak hier een afspraak voor het recyclagepark via onderstaande link op deze pagina of via de IVLA-infolijn op het gratis nummer 0800/90.270

 

Klik hier om een afspraak te maken

 

Openingsuren van april tot en met september

 • Dinsdag van 13 tot 16.30 uur.
 • Woensdag van 8 tot 12 uur en van 16 tot 19.30 uur.
 • Donderdag van 13 tot 16.30 uur.
 • Vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.
 • Zaterdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Openingsuren van oktober tot en met maart

 • Dinsdag van 13 tot 16.30 uur.
 • Woensdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.
 • Donderdag van 13 tot 16.30 uur.
 • Vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.
 • Zaterdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Reglementen en grondplan

 • Het belastingreglement kan je hier raadplegen.
 • het huishoudelijk reglement kan je hier raadplegen.

Welk afval

Volgende afvalstoffen zijn toegelaten volgens de voorgeschreven maximale, cumuleerbare hoeveelheden per beurt:

Toegelaten Maximale hoeveelheid per
aanvoerbeurt recyclagepark
Papier en karton 2 m³
Piepschuim 2 m³
Metalen gemengd 2 m³
Autobatterijen 1 stuk
KGA (fysisch onmogelijk om in milieubox te verzamelen) 10 stuks per KGA soort
Motorolie en frituurvetten 10 l
Bouw- en sloopafval (inclusief asbest) 2 m³
Houtafval 2 m³
Groenafval (tuinafval, snoeiafval, boomstronken) 2 m³
Vlak glas 2 m³
Bruingoed en/of witgoed 2 stuks
Autobanden 4 stuks
Grof huisvuil 3 m³
Textiel 2 m³
Herbruikbare materialen 2 m³
Luierafval 10 zakken
Bloempotjes 2 m³
Harde plastic 2 m³

Opmerking: indien deze afvalstoffen van zelfstandigen en de uitbaters van kmo’s afkomstig zijn van hun zelfstandige- of bedrijfsactiviteiten worden deze niet aanvaard behalve voor papier en karton, piepschuim, wit en gekleurd glas, textiel en herbruikbare materialen en luierafval (deze uitzondering geldt niet voor zorgverstrekkende instellingen). Het oordeel van de toezichters is ontegensprekelijk.

Toegang – beurten – kostprijs

Het recyclagepark is toegankelijk voor:

 • diegene die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht-of vreemdelingenregister van Brakel of Horebeke;
 • voor hen die belastingen betalen op tweede verblijven voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen van particuliere oorsprong in Brakel of Horebeke;
 • personen die niet zijn ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister in Brakel en Horebeke en die een woning te Brakel of Horebeke hebben gekocht of gehuurd;
 • voor instellingen gelinkt aan overheden en schoolinstellingen via een toegangsbadge;
 • voor verenigingen met een clublokaal (in eigendom of huur) in Brakel of Horebeke.

De afvalstoffen van zelfstandigen en de uitbaters van kmo’s mogen niet afkomstig zijn van hun zelfstandige- of bedrijfsactiviteiten behalve voor papier en karton, piepschuim, wit en gekleurd glas, textiel, luiers en herbruikbare materialen.

De toegang tot het recyclagepark wordt beperkt tot eenmaal per dag met de maximale aangevoerde netto vracht volgens artikel 8 van dit reglement; ieder gezin heeft de mogelijkheid om twee keer per jaar twee keer per dag naar het recyclagepark te gaan.

Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen, vreemd aan de dienst. Op zon- en feestdagen is het containerpark gesloten evenals op dagen die door het college van burgemeester en schepenen nog kunnen worden vastgelegd.

Het recyclagepark is enkel toegankelijk met bedrijfsvoertuigen voor het aanleveren van afvalstoffen die niet gelinkt zijn aan de activiteit van het bedrijf.

Ten behoeve van de gemeente wordt een belasting geheven op het gebruik van het recyclagepark. Deze belasting wordt als volgt vastgesteld:

– de eerste 15 beurten zijn gratis, behalve voor het aanbieden van grof huisvuil en landbouwfolie, daarna betaalt men per beurt volgens volgende tarieven:

 • t.e.m. 3 extra beurten: 3 euro per beurt;
 • vanaf 4 t.e.m. 6 extra beurten: 5 euro per beurt;
 • vanaf 7e beurt: 10 euro per beurt.

Deze extra beurten worden aangerekend op de diftarfactuur.

Allen, conform artikel 4 van het recyclageparkreglement d.d. 26 december 2014, hebben toegang tot het recyclagepark mits inbrenging van de eigen elektronische identiteitskaart of badge. Ter controle kunnen de recyclagewachters de identiteitskaart vragen en controleren. Deze gratis beurten zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december.

– de gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, zijn geldig voor het lopende dienstjaar. Deze beurten worden afgeleverd:

a. op basis van de toestand van 1 januari van het desbetreffende jaar, aan:

1) diegenen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht-of vreemdelingenregister van de gemeente Brakel of Horebeke;

2) hen die belasting betalen op de tweede verblijven in Brakel of Horebeke;

b. aan diegenen die nog niet ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister van de gemeente Brakel of Horebeke en die een woning te Brakel of Horebeke hebben gekocht of gehuurd die dienst doet voor eigen bewoning en mits voorlegging van een afschrift van een verkoops- of huurovereenkomst of een authentieke akte:

1) 15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, indien de aanvraag gebeurt vóór 1 juli van het desbetreffende jaar;

2) 8 gratis beurten , behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, indien de aanvraag gebeurt na 1 juli van het desbetreffende jaar.

Deze personen hebben hierop slechts tweemaal recht en komen niet meer in aanmerking om gratis beurten bekomen als nieuwe inwoner in hetzelfde jaar.

c. aan diegenen die ingeschreven zijn (nieuwe inwoners) in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister van de gemeente Brakel of Horebeke:

1) vóór 1 juli:15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt;

2) na 1 juli: 8 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt.

– Verenigingen met clublokaal (in eigendom of huur) kunnen gebruik maken van het containerpark na aankoop van een badge van 50 euro. Deze badge is geldig voor één jaar en kan jaarlijks aangekocht worden. Per vereniging kan jaarlijks slechts 1 badge worden aangekocht.

– per aanvoerbeurt wordt het aantal beurten in mindering gebracht waarbij volgend regels worden gehanteerd:

 • u biedt zich aan binnen categorie 1: 1 beurt;
 • u biedt zich aan binnen categorie 2: 2 beurten;
 • u biedt zich aan binnen categorie 3: 3 beurten.

De zones worden als volgt vastgelegd:

 • Categorie 1: fietsers, voetgangers, personenwagens en andere voertuigen < 1m80 hoogte
 • Categorie 2: personenwagens en andere voertuigen >1m80 hoogte of personenwagens en andere voertuigen met aanhangwagen < 1m80
 • Categorie 3: personenwagens en andere voertuigen >1m80 en met aanhangwagen of personenwagens en andere voertuigen met aanhangwagen >1m80.Deze belasting geldt niet indien enkel luierafval wordt aangebracht.

Bij het aanbrengen van grof huisvuil en/of landbouwfolie (eventueel met ander afval) geldt deze belasting, zoals hierboven omschreven, niet maar geldt volgende belasting:

 • u biedt zich aan binnen categorie 1: 5 euro
 • u biedt zich aan binnen categorie 2: 10 euro
 • u biedt zich aan binnen categorie 3: 15 euro

Deze tarieven worden aangerekend op de diftarfactuur en u ontvangt een ticket die u voorlegt aan de toezichter ter controle.

Van zodra de gratis beurten (voor het aanbrengen ander afval dan grof huisvuil en/of landbouwfolie) zijn opgebruikt komt bovenop deze belasting ook nog deze belasting bovenop:

 • t.e.m. 3 extra beurten: 3 euro per beurt;
 • vanaf 4 t.e.m. 6 extra beurten: 5 euro per beurt;
 • vanaf 7e beurt: 10 euro per beurt.

Deze extra beurten worden ook aangerekend op de diftarfactuur.

De toezichters zullen middels een handcomputer toezicht uitvoeren op o.a. het aanbrengen van grof huisvuil, landbouwfolie en luierafval.

Toezicht

Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de dienstdoende recyclagewachters. Iedere bezoeker is verplicht zich voor registratie aan te melden aan de toegangszuil. Aanwijzingen van de toezichters moeten gevolgd worden. Het oordeel van de toezichthouders is ontegensprekelijk. De richtlijnen die door hen worden verstrekt moeten strikt opgevolgd worden.

De officieren en agenten van de gerechtelijke politie en de hulpagenten van de politie zijn gemachtigd om inbreuken op deze reglementering vast te stellen.

De milieuambtenaar en de aangestelden van het containerpark kunnen ten allen tijde de identiteit van de bezoekers controleren.

 

Menu

Contact

Omgeving
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

Stedenbouw
055 43 17 58
055 31 87 58
omgeving@brakel.be

Milieu
055 43 17 60
055 31 87 58
milieu@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest