De storm- en rukwinden met lokaal karakter (windhoos, tornado, windschering), de hagel en de hevige regenval die zich op 9 juli 2024 voordeden in Vlaanderen werd het initiatief genomen om de procedure met betrekking tot de erkenning van rampen in herinnering te brengen.

In de huidige wetgeving moeten schadelijders binnen een termijn van 60 dagen na het schadelijk weersfenomeen zelf melding maken van geleden schade (artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering), in casu tot 7 september 2024. Per schadelijk weersverschijnsel kan elke betrokkene één melding maken van de geleden schade. Bij de schademelding dienen geen bijlagen gevoegd te worden.

Meer informatie treft u aan op de website van het Vlaams Rampenfonds.

Opgelet!

  • Een schademelding is géén aanvraag voor een tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds.  Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een erkenning van een schadelijk weersfenomeen als ramp (zie verder).
  • Schadelijders nemen altijd eerst contact op met hun eigen verzekeraar, wanneer ze door een natuurverschijnsel schade hebt opgelopen. In alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico’s) moet de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn.

Belangrijk is dat schadelijders, na contact met de eigen verzekeraar, persoonlijk melding maken van hun schade bij het Vlaams Rampenfonds (https://www.vlaanderen.be/natuur-milieu-en-klimaat/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/schade-melden-bij-het-vlaams-rampenfonds). Op basis van de meldingen wordt dan onderzocht of er effectief sprake is van een ramp conform de vastgelegde erkenningscriteria. Deze melding staat los van een eventuele tegemoetkoming vanuit het Rampenfonds, maar dient dus als basis voor het onderzoek naar de erkenning.

Pin It on Pinterest