Milieuraad

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur omtrent het gemeentelijk milieu-en natuurbeleid. De milieuraad wordt bij het begin van iedere nieuwe legislatuur opnieuw verkozen.

Deze milieuraad creëert mee een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en stimuleert het maatschappelijk debat hierover.

De milieuraad geeft advies over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid rond leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling.

Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen, wanneer zij vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn.

Samenstelling

Voorzitter

Renaat Vermeulen

Ondervoorzitter

Koen Cochez

Penningmeester

Sandy Casieris

Stemgerechtigde bestuursleden maatschappelijke geledingen

 • Milieu- en natuurverenigingen

  • Natuurpunt Zwalmvallei: Koen Gintelenberg
  • Milieufront Omer Wattez: Teun Swerts
  • Natuurpunt: Koen Van Den Berge
  • Natuurpunt Kern Rondom Burreken: Marie-Anne De Geest, Renaat Vermeulen
 • Sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties

  • Emmy De Lange
 • Beroepsgroepen- en organisaties

  • Vlaams Agrarisch Centrum: Marc Haelterman
  • Landbouwcomice: Isabelle Casteele
  • Bedrijfsgilde Boerenbond: Dominiek Nachtergaele
 • Geïnteresseerde inwoners

  • Koen Cochez
  • Sofie De Langhe

Niet stemgerechtigde leden namens de politieke fracties in de gemeenteraad

Sp.a: Dennis Biebaut

Schepen belast met milieu

Peter Vanderstuyf, 0476 97 06 75, peter.vanderstuyf@telenet.be

Gemeentelijke medewerkers

Sandy Casieris, 055 43 17 60, sandy.casieris@brakel.be

Jonathan Verspeeten, 055 43 17 60, jonathan.verspeeten@brakel.be

Menu

Contact

Omgeving
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

Stedenbouw
055 43 17 58
055 31 87 58
omgeving@brakel.be

Milieu
055 43 17 60
055 31 87 58
milieu@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest