Bekendmakingen

Indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Inzage krijgen?

Wie inzage wenst in bestuursdocumenten, kan hieromtrent een vraag tot openbaarheid van bestuur invullen via het thuisloket.

Je kan ook je vraag op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Gemeente Brakel – Tav het secretariaat – Marktplein 1 – 9660 Brakel

Pin It on Pinterest