Omgeving

De dienst omgeving bestaat enerzijds uit een luik milieu en anderzijds uit een luik ruimtelijke ordening.

Milieu

Op de milieudienst kan je terecht met al je vragen en opmerkingen rond milieu, natuur en duurzaamheid. De milieudienst is ook het centrale meldpunt voor klachten omtrent milieu.

De milieuambtenaar ondersteunt eveneens de milieuraad.

Ruimtelijke ordening

Indien je een perceel grond wenst aan te kopen, een woning wenst te bouwen, te verbouwen of aan te kopen, kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

Op deze dienst krijg je informatie over allerhande aspecten van de ruimtelijke ordening en stedenbouw:

  • bouw- en verkavelingsvergunningen;
  • stedenbouwkundige attesten;
  • informatie over bouw- en andere gronden, kadasterplannen, structuurplan, gewestplan.

Ontdek alle info over de activiteiten van dienst omgeving via de menu.

Menu

Contact

Omgeving
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

Stedenbouw
055 43 17 58
055 31 87 58
omgeving@brakel.be

Milieu
055 43 17 60
055 31 87 58
milieu@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest