Zwerfvuil of sluikstorten

Een propere gemeente is leuker om in te wonen. Verschillende diensten van de gemeente zorgen ervoor dat de straten en parken er netjes bij liggen.

Als inwoner van Brakel ben je verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfvuil en onkruid op de stoep voor jouw woning/appartement en de aanpalende greppel.

Wat is het verschil tussen zwerfvuil en sluikstort

We maken zowel bij opruiming als bij handhaving een onderscheid tussen zwerfvuil en sluikstort.

  • Zwerfvuil is afval afkomstig van buitenshuisconsumptie dat niet gebundeld (bijvoorbeeld in een dichtgeknoopte zak) op een hiervoor niet bestemde plaats wordt gedeponeerd. Dit bestaat onder andere uit: blikjes, flesjes, wikkels, sigarettenpeuken, kauwgom, kranten, flyers, zonnebloempitten, schelpen van noten, …
    Zwerfvuil wordt opgeruimd bij de structureel ingeplande veegrondes. Dit hoef je dus niet apart te melden.
  • Sluikstort is het achterlaten of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en tijdstippen en in de foute recipiënten. Het gaat om het bewust ontwijken van de legale huisvuil- of bedrijfsafvalophaling.
    Ophaling van sluikstort gebeurt na melding ervan.

Opruimen

De gemeentediensten worden regelmatig geconfronteerd met sluikstorten. Het ruimen van het afval en het zoeken van aanwijzingen loopt niet altijd van een leien dakje. Vaak leidt dit sluikstorten tot klachten van de omwonenden, gevaarlijke verkeerssituaties of hinder voor de waterlopen. Het gaat hier om allerhande afvalstoffen (huisvuil, grof huisvuil, steenpuin, tuinafval, flessen, blikken, pelzen …).

Het opruimen van sluikstorten vergt veel tijd van het gemeentepersoneel. Tijd die veel nuttiger kan gespendeerd worden. Om het sluikstorten te ontmoedigen, plaatsen wij sensibilisatieborden.

Retributie

Naast de gerechtelijke veroordeling zal het gemeentebestuur ook een retributie innen voor het opruimen van het sluikstorten van 250 euro per begonnen kubieke meter.

Melden

Sluikstort melden kan via het formulier Melding gebreken openbaar domein.

Sluikstort op een privaat domein

Ben je eigenaar van een terrein waarop sluikstort gedumpt is, dan zal je zelf moeten instaan voor de opruiming daarvan.

Bij herhaaldelijk sluikstort kan je klacht indienen bij de dienst milieu of bij de politie. Zij bekijken of de dader geïdentificeerd kan worden, zodat de kosten van de opruiming op de dader kunnen verhaald worden.

 

Menu

Contact

Omgeving
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

Stedenbouw
055 43 17 58
055 31 87 58
omgeving@brakel.be

Milieu
055 43 17 60
055 31 87 58
milieu@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest