Intergecoro

De intergemeentelijke commissie Brakel – Horebeke voor ruimtelijke ordening adviseert over aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Brakel en Horebele. De adviezen worden uitgebracht op verzoek van het bestuur, als gevolg van een wettelijke procedure (onder andere structuurplan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwverordening) of op eigen initiatief van de commissie. De intergecoro is samengesteld, naast de voorzitter, uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurverenigingen, de landbouwers,..) en uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

Contact

Intergecoro Brakel – Horebeke, p/a Gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel

Menu

Contact

Omgeving
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

Stedenbouw
055 43 17 58
055 31 87 58
omgeving@brakel.be

Milieu
055 43 17 60
055 31 87 58
milieu@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest