Lokale economie, vrije tijd en communicatie

Samen met de verenigingen, in regionaal verband of op eigen houtje, geeft de dienst Vrije Tijd het vrijetijdsbeleid in de gemeente vorm. Onder andere cultuur, gezondheid, jeugdwerking, lokale economie, feestelijkheden en evenementen en toerisme zijn thema’s die onder de bevoegdheid van de dienst vallen.

Je kan bij ons terecht wanneer je iemand wil verrassen met een geschenkbon, voor het afhalen van een geboortepremie, voor vragen over het jeugdbeleid en zo meer.

Jaarlijkse grote evenementen die door ons worden ondersteund en/of georganiseerd, zijn bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie, buitenspeeldag, Brakel Oktobert en de kerstmarkt. Verder ondersteunen we verschillende adviesraden. Toeristen kunnen bij ons terecht voor informatie over bezoeken, wandelingen en rondleidingen.

 

Menu

Pin It on Pinterest