De gemeentelijke jeugdraad

Ben je op de hoogte van al de mogelijkheden voor de jeugd in Brakel?

Hier vind je al de nodige informatie gaande van fuiven over subsidies tot ontlening van materiaal en nog zoveel meer.

Bezoek ook onze facebookpagina.

Contact

Jeugdraad p/a Gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel 

Samenstelling
Voorzitter

Gwenny Van Steenkiste – vertegenwoordiger KSA Brakel

Ondervoorzitter

Lena Baguet – vertegenwoordiger Scouts Brakel

Secretaris + communicatie

Liesbeth Ghijsels – vertegenwoordiger Jong N-VA

Penningmeester + activiteitenverantwoordelijke

Pieter Moncarey – vertegenwoordiger Diggie vzw

Schepen van jeugd

Marc De Pessemier – 0494 05 69 74 – marcdepessemier45@gmail.com

Gemeentelijk medewerker

Kimberley Vanlierde, Marktplein 1, 9660 Brakel – 055 43 17 64 – adviesraden@brakel.be  kimberley.vanlierde@brakel.be

Menu

Pin It on Pinterest