Financiële dienst

Deze dienst staat de gemeente en het OCMW bij in de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid.

Brakelaars kunnen op de financiële dienst een beroep doen voor inlichtingen in verband met de meerjarenplanning, het budget en de rekening.

Tot de belangrijkste taken van de financiële dienst behoren:
• de boekhoudkundige verwerking van ontvangsten en uitgaven
• het opstellen en opvolgen van bestelbons
• de inning van gemeentebelastingen en retributies
• het beheer van waarborgen

Ontdek alle info over de activiteiten van financiële dienst via de menu.

Menu

Pin It on Pinterest