Everzwijn

Melden

Heb je everzwijnen gezien of hebben zij schade berokkend?

Meldpunt everzwijn

Hinder, overlast en/of schade door everzwijnen

De laatste jaren is de populatie everzwijnen in onze omgeving sterk gegroeid. Dit betekent dat de kans ook groter wordt om de dieren in de bewoonde wereld tegen de komen.

In hun zoektocht naar voedsel zullen ze tuinen omwoelen, gewassen aanvreten, onverwachts de straat oversteken …

Preventieve maatregelen

  • Sluit je eigendom af door afrastering met voldoende stevige palen. Meer info via Agentschap voor Natuur en Bos.
  • Gooi geen voedselresten of groenafval in bermen en bossen of tuinen. Deze trekken regenwormen aan waar de zwijnen op af komen.
    Ook een composthoop biedt heel wat lekkernijen voor de zwijnen. Zorg daarom dat ook deze afgeschermd staat.
  • Blijf altijd op de wandelwegen in bossen en parken en houd je hond(en) altijd en overal aangelijnd, andere dieren en wandelaars hebben dit ook liever.
    Everzwijnen vallen niet zomaar aan. Het zijn wilde dieren die in principe altijd vluchten bij contact met recreanten. Zij vallen enkel aan als ze in het nauw worden gedreven of hun jongen willen verdedigen.

Everzwijnen die zich tijdens de dag in het bos ophouden, komen op eigen initiatief niet uit de dekking om mensen of honden aan te vallen. Integendeel, zij blijven stil liggen wanneer er recreanten in de nabijheid passeren.

Bestrijden

Gemeente Brakel tracht de populatiegroei te remmen via ‘bestrijding’. We houden contact met onze lokale jagers (via de Wildbeheerseenheden) en het Agentschap Natuur en Bos.

Hiervoor is het belangrijk dat Gemeente Brakel op de hoogte is van de plaatsen waar de zwijnen zich ophouden, waar ze waargenomen worden en/of schade aanrichten.

Schadevergoeding?

Heb je voldoende maatregelen getroffen en toch schade ondervonden?

Voor al jouw vragen betreffende recht op schadevergoeding kan je terecht bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

In geval van schade door wilde dieren meld je dit aan de hand van het ingevuld formulier bij het agentschap van natuur en bos.

Het is raadzaam om dit te dienen via E-loket Fauna en Flora.

Menu

Contact

Omgeving
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

Stedenbouw
055 43 17 58
055 31 87 58
omgeving@brakel.be

Milieu
055 43 17 60
055 31 87 58
milieu@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest