Subsidies voor nieuwe houtkanten in Brakel

Bloeiende hagen, heggen en houtkanten brengen afwisseling en structuur in het landschap en zijn een vijfsterrenhotel voor de natuur; vlinders, vogels, egels en andere kleine zoogdieren vinden dit geweldig. Ze zoeken er voedsel en een schuil- en broedplaats. Bovendien komen ze de landbouwgewassen ten goede: zo zullen er meer bestuivers aangetrokken worden en gaan hun wortels erosie tegen. Houtkanten leveren ook biomassa op, een duurzame brandstof.

Maar wat is het verschil tussen een haag, heg of houtkant? We leggen het je graag kort uit. Onder hagen verstaan we compacte, geschoren lijnvormige aanplantingen. Heggen zijn uitgroeiende hagen met bloesems en bessen die hooguit één keer in de twee jaar worden ingekort. Houtkanten zijn breder en hoger, want ze worden maar om de 8 à 12 jaar kortgezet, tot zo’n 20 centimeter boven de grond. Vooral op die houtkanten wil de Milieuraad van Brakel inzetten.

Samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen willen we als Milieuraad de aanleg van nieuwe houtkanten financieel ondersteunen. Hiervoor concentreren we ons op twee projectgebieden conform het hemelwater- en droogteplan: De Terkleppebeek en de Sassegem-/Molenbeek.

Wie hier wil aanplanten moet aan een aantal criteria voldoen: bij voorkeur in agrarisch gebied, minimum 100 meter lang of 50 meter mits aansluiting op andere kleine landschapselementen of een bosrand. We promoten daarbij streekeigen struikensoorten. Op termijn is de aanplanting bereikbaar voor onderhoud. Je kan kiezen om een houtkant, een heg of een haag aan te planten. Er wordt echter voorrang gegeven aan het subsidiëren van houtkanten.

Voor jou als eigenaar of pachter is de aanplant gratis, maar je levert wel logistieke ondersteuning om de aanplant mogelijk te maken (bijvoorbeeld het vooraf maaien van lang gras). Je engageert je ook om bij droogte op verzoek van RLVA de aanplant te bewateren. Hiervoor krijg je een kleine vergoeding van 1,5 euro per lopende meter. De nieuw aangelegde houtkanten worden om de 8 tot 12 jaar afgezet. Ook dat zal kosteloos gebeuren voor de landbouwer die meestapt in ons verhaal. Er geldt een verplichting om de aanplant gedurende ten minste 20 jaar te onderhouden. Alle info vind je op www.rlva.be/HoutkantenBrakel.

Bermbeheer

In Brakel zijn er verschillende kilometers bermen die onder de bevoegdheid van de gemeente vallen. Een gepast beheer biedt dus heel wat kansen op vlak van fauna en flora.

Al sinds 1984 bestaat het Bermbesluit waarin bepaald staat dat openbare besturen verplicht zijn een natuurvriendelijk beheer toe te passen op de bermen die eigendom zijn of aan hun beheer worden toevertrouwd en dit uiteraard zonder gebruik van pesticiden of herbiciden. Dit beheer start vanaf 15 juni voor de eerste maaibeurt en vanaf 15 september voor de tweede maaibeurt. Echter zijn deze maaiperioden voor de fauna en flora niet steeds de beste waardoor bepaalde vegetatie geen zaden kan vormen.

Daarom besliste de gemeente Brakel om een bermbeheerplan te laten opmaken. De bermen werden geïnventariseerd en ingedeeld in categorieën waardoor er een verschillend maaibeheer zal worden toegepast op basis van de potenties op vlak van natuurwaarden. Concreet zullen de meeste wegbermen gemaaid worden vanaf 15 mei voor de eerste maaibeurt en vanaf 15 september voor de tweede maaibeurt. Uiteraard telkens met afvoer van het maaisel.

Echter is uit de inventarisatie gebleken dat een aantal straten een apart maairegime vereisen. Enerzijds zijn dit straten die maar vanaf 1 juli zullen gemaaid worden en een tweede maaibeurt vanaf 1 oktober. Anderzijds zijn er een beperkt aantal straten die maar gemaaid zullen worden om de 2 jaar en dit vanaf 15 oktober.

De kaarten en het bermbeheerplan staan op de gemeentelijke website zodat je gemakkelijk kan terugvinden wanneer jouw straat zal gemaaid worden. Uiteraard kunnen de werken niet overal op hetzelfde moment uitgevoerd worden zodat een aangepaste rijstijl aangewezen is in die straten waar de vegetatie wat hoger staat. Dit in het bijzonder in volgende straten, die maar om de 2 jaar gemaaid worden:

 • Bijstierstraat
 • Brakelbosstraat
 • Brouwierstraat
 • Ceutericklos
 • Hayestraat
 • Kanakkendries
 • Kokerbergstraat
 • Nieuwpoort
 • Perreveld
 • Roensveldstraat
 • Rosbos
 • Tenbergen
 • Thijsweg
 • Toepkapelstraat
 • Oude Blekerijstraat

Menu

Contact

Omgeving
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

Stedenbouw
055 43 17 58
055 31 87 58
omgeving@brakel.be

Milieu
055 43 17 60
055 31 87 58
milieu@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest