Bermbeheer

In Brakel zijn er verschillende kilometers bermen die onder de bevoegdheid van de gemeente vallen. Een gepast beheer biedt dus heel wat kansen op vlak van fauna en flora.

Al sinds 1984 bestaat het Bermbesluit waarin bepaald staat dat openbare besturen verplicht zijn een natuurvriendelijk beheer toe te passen op de bermen die eigendom zijn of aan hun beheer worden toevertrouwd en dit uiteraard zonder gebruik van pesticiden of herbiciden. Dit beheer start vanaf 15 juni voor de eerste maaibeurt en vanaf 15 september voor de tweede maaibeurt. Echter zijn deze maaiperioden voor de fauna en flora niet steeds de beste waardoor bepaalde vegetatie geen zaden kan vormen.

Daarom besliste de gemeente Brakel om een bermbeheerplan te laten opmaken. De bermen werden geïnventariseerd en ingedeeld in categorieën waardoor er een verschillend maaibeheer zal worden toegepast op basis van de potenties op vlak van natuurwaarden. Concreet zullen de meeste wegbermen gemaaid worden vanaf 15 mei voor de eerste maaibeurt en vanaf 15 september voor de tweede maaibeurt. Uiteraard telkens met afvoer van het maaisel.

Echter is uit de inventarisatie gebleken dat een aantal straten een apart maairegime vereisen. Enerzijds zijn dit straten die maar vanaf 1 juli zullen gemaaid worden en een tweede maaibeurt vanaf 1 oktober. Anderzijds zijn er een beperkt aantal straten die maar gemaaid zullen worden om de 2 jaar en dit vanaf 15 oktober.

De kaarten en het bermbeheerplan staan op de gemeentelijke website zodat je gemakkelijk kan terugvinden wanneer jouw straat zal gemaaid worden. Uiteraard kunnen de werken niet overal op hetzelfde moment uitgevoerd worden zodat een aangepaste rijstijl aangewezen is in die straten waar de vegetatie wat hoger staat. Dit in het bijzonder in volgende straten, die maar om de 2 jaar gemaaid worden:

 • Bijstierstraat
 • Brakelbosstraat
 • Brouwierstraat
 • Ceutericklos
 • Hayestraat
 • Kanakkendries
 • Kokerbergstraat
 • Nieuwpoort
 • Perreveld
 • Roensveldstraat
 • Rosbos
 • Tenbergen
 • Thijsweg
 • Toepkapelstraat
 • Oude Blekerijstraat

Menu

Contact

Omgeving
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

Stedenbouw
055 43 17 58
omgeving@brakel.be

Milieu
055 43 17 60
milieu@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest