Bekendmakingen besluiten burgemeester

Indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Inzage krijgen?

Wie inzage wenst in één van de punten opgenomen in onderstaande lijst, kan hieromtrent een vraag tot openbaarheid van bestuur invullen op https://www.brakel.be/aanvraag-passieve-openbaarheid-van-bestuur/

Je kan ook je vraag op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Gemeente Brakel – T.a.v. het secretariaat – Marktplein 1 – 9660 Brakel

2021

 • Besluit burgemeester dd. 7 juni 2021 betreffende “Woonkwaliteit woning “Spinele 17”. * Uitnodiging hoorzitting. (publicatie website 11-06-2021).
 • Besluit burgemeester dd. 3 mei 2021 betreffende “woonkwaliteit woning Spinele 17”. Bevel uitvoeren werken. (publicatie website 01-06-2021).
 • Besluit burgemeester dd. 28 januari 2021 betreffende “Politieverordening van de burgemeester van 28 januari 2021 naar aanleiding van de aangekondigde protestactie dd. 30 januari 2021 op het grondgebied van de gemeente Brakel”. (klik hier voor besluit) – (publicatie website 29-01-2021).

2020

 • Besluit burgemeester dd. 10 december 2020 betreffende “Politieverordening van de burgemeester dd. 9 december 2020 naar aanleiding van de aangekondigde protestactie dd. 13 december 2020 op het grondgebied van de gemeente Brakel”. (klik hier voor besluit) – (publicatie website 11-12-2020).
 • Besluit burgemeester dd. 9 december 2020 betreffende “Politieverordening van de burgemeester dd. 9 december 2020 naar aanleiding van de aangekondigde protestactie dd. 13 december 2020 op het grondgebied van de gemeente Brakel”. (klik hier voor besluit-) – (publicatie website 09-12-2020).
 • Besluit burgemeester dd. 1 december 2020 betreffende “overlast loslopende hond”. (publicatie website 01-12-2020).
 • Besluit burgemeester dd. 30 november 2020 betreffende “Pand Meerbeekstraat 112. Verslag lokale politie inzake onveilige toestand voor omwonenden” (publicatie website 30-11-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 6 november 2020 betreffende opschorten jeugdvoetbal (U6-U17) op het grondgebied van de gemeente voor de periode 9 november 2020 tot en met 15 november 2020 (publicatie website 09-11-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 23 oktober 2020 betreffende opschorten jeugdvoetbal (U6-U17) op het grondgebied van de gemeente voor de periode 24 oktober 2020 tot en met 8 november 2020 (publicatie website 11-09-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 7 september 2020 betreffende aanvraag tot het vellen van een populier wegens acuut gevaar ter hoogte van Brouwierstraat te 9660 Brakel (publicatie website 11-09-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 26 augustus 2020 betreffende diverse maatregelen ter bestrijding van de Corona-pandemi (publicatie website 26-08-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 17 augustus 2020 betreffende ongeschikte/onbewoonbare woning Jagerstraat 19 – 9660 Brakel (publicatie website 19-08-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 12 augustus 2020 betreffende diverse maatregelen ter bestrijding van de Corona-pandemie (publicatie op website op 12/8/20)
 • Besluit burgemeester dd. 30 juli 2020 betreffende “Aanvullende maatregelen vanaf vrijdag 31 juli 2020.”
 • Besluit burgemeester dd. 20 juli 2020 betreffende “Wekelijkse markt. Verplichting tot het dragen van mondmaskers naar aanleiding van Corona-crisis.”
 • Besluit burgemeester dd. 6 juli 2020 betreffende “Brandveiligheid café Portret, N. Debeckstraat 9, 9660 Brakel. “
 • Besluit dd. 15 juni 2020 betreffende ” Fonds voor Bestrijding Uithuiszetting : delegatiebeslissing. “
 • Besluit dd. 8 juni 2020 betreffende ” Maatregelen tot behandeling schadegeval  – Kleibergstraat 18 te 9660 Brakel. “
 • Besluit dd. 25 mei 2020 betreffende ” De openbare gezondheid naar aanleiding van het coronavirus COVID-19: beslissing tot annulatie van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst d.d. 26.05.2020″
 • Besluit burgemeester dd. 6 mei 2020 betreffende “aankoop plexiglas schermen” (bekendmaking website 06-05-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 4 mei 2020 betreffende “Gemeentepersoneel. Ter beschikking stellen personeel voor Kind en Preventie omwille van de coronacrisis.” (bekendmaking website 28-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 27 april 2020 betreffende “Brandveiligheid Scoutsheem, Dam 2, 9660 Brakel.” (bekendmaking 27-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 22 april 2020 betreffende “Corona. Aankoop mondmaskers.” (bekendmaking 24-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 20 april 2020 betreffende “Brandveiligheid manege, Reepstraat 10, 9660 Brakel.” (bekendmaking website 20-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 20 april 2020 betreffende “Gemeentepersoneel. Ter beschikking stellen personeel voor Kind en Preventie omwille van de coronacrisis.” (bekendmaking website 20-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 9 april 2020 betreffende “Gemeenteraad, gemeentelijke commissie(s) en raad voor maatschappelijk welzijn – besloten en digitale vergadering (bekendmaking 9-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 6 april 2020 betreffende de maatregelen tot behandeling schadegeval – Geraardsbergsestraat 23 te 9660 BRAKEL (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 30 maart 2020 betreffende het OCMW-personeel – ter beschikking stellen personeel voor huisartsenpost Panacea omwille van de coronacrisis (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 30 maart 2020 betreffende het gemeentepersoneel – ter beschikking stellen personeel voor huisartsenpost Panacea omwille van de coronacrisis (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 26 maart 2020 betreffende “Inkijkbaarheid horecazaken op het grondgebied van de gemeente.” (bekendmaking website 27-03-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 23 maart 2020 betreffende de maatregelen tot behandeling schadegeval – BRAKEL, Leberg 11A (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 23 maart 2020 betreffende de openbare gezondheid naar aanleiding van het coronavirus COVID-19: beslissing tot annulatie van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst d.d. 31.03.2020 (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 23 maart 2020 betreffende brandveiligheid manege, Reepstraat 10, 9660 Brakel (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 23 maart 2020 betreffende brandveiligheid Scoutsheem, Dam 2, 9660 Brakel (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 23 maart 2020 betreffende brandveiligheid café Portret, N. Debeckstraat 9, 9660 Brakel (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd.  16 maart 2020 betreffende Aanvraag tot het vellen van een populier wegens acuut gevaar (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 9 maart 2020 betreffende de aanvraag tot het vellen van een populier wegens acuut gevaar (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 4 maart 2020 betreffende maatregelen tot behandeling schadegeval – BRAKEL, Leberg 11a (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 12 februari 2020 betreffende het inrichten van een tijdelijke helihaven op het perceel gelegen 3e afdeling, Sectie A, nr. 248C naar aanleiding van wielerwedstrijd “Omloop Het Nieuwsblad” op 29 februari 2020 (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 12 februari 2020 betreffende Aanvraag tot het vellen van een populier wegens acuut gevaar (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 13 januari 2020 betreffende de toelating tot ontgraven op de begraafplaats van Elst (A – 3 – 2) (bekendmaking website 08-04-2020)

2019

 • Besluit burgemeester dd.  23 december 2019 betreffende het opheffen besluit burgemeester dd. 03/03/2017 inzake onbewoonbaarverklaring op basis van art. 135 van de Nieuwe gemeentewet van het pand te Neerstraat 61 – 9660 Brakel (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 9 december 2019 betreffende de toelating tot ontgraven op de begraafplaats van Opbrakel (G2 – 1 – 3) (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd.  25 november 2019 betreffende de beslissing om de woning te Brusselsestraat 52 opnieuw geschikt te verklaren (procedure huursubsidie SVK) (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd.  11 november 2019 betreffende de aanvraag tot het vellen van een beuk wegens acuut gevaar (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd.  11 november 2019 betreffende de toelating tot ontgraven op de begraafplaats van Elst (Col. A-1-3)  (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 11 november 2019 betreffende de afvaardiging van de lokale overheid in het bijzonder comité (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 28 oktober 2019 betreffende brandveiligheid café Portret, N. Debeckstraat 9, 9660 Brakel (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd.  28 oktober 2019 betreffende brandveiligheid frituur, Klaaie 15b, 9660 Brakel  (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 7 oktober 2019 betreffende het niet ongeschikt verklaren van woning te Stationsstraat 97/101 (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 30 september 2019 betreffende brandveiligheid Scoutsheem, Dam 2, 9660 Brakel (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 30 september 2019 betreffende brandveiligheid café Portret, N. Debeckstraat 9, 9660 Brakel (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd.  30 september 2019 betreffende brandveiligheid frituur, Klaaie 15b, 9660 Brakel  (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 23 september betreffende de aanvraag tot het vellen van een populier wegens acuut gevaar (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 9 september 2019 betreffende het aanstellen van een erkende dierenarts tijdens de organisatie van een vogeltentoonstelling met verkoop op het grondgebied van de gemeente Brakel van 7 tot en met 10 november 2019 (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 26 augustus 2019 betreffende besluit tot geschikt verklaren van de woning te Reepstraat 40 – 9660 Brakel (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 12 augustus 2019 betreffende toelating tot ontgraven op de begraafplaats van Nederbrakel (D – 2 – 4) (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 29 juli 2019 betreffende het niet ongeschikt verklaren van woning te Stationsplein 11/101 (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd.  24 juli 2019 betreffende brandveiligheid frituur, Klaaie 15b, 9660 Brakel  (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 24 juli 2019 betreffende brandveiligheid café Portret, N. Debeckstraat 9, 9660 Brakel (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 24 juli 2019 betreffende brandveiligheid manege, Reepstraat 10, 9660 Brakel (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 22 juli 2019 betreffende besluit tot ongeschiktheid – Kapittel 43 (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 17 juni 2019 betreffende openbaar domein – tijdelijk inname deel van de Rydtmeersen op 30 juni 2019. (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 10 juni 2019 betreffende beslissing woning niet ongeschikt en niet onbewoonbaar – St.-Martensstraat 66 (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 15 april 2019 betreffende bevel tot verwijderen en afvoeren uitgewaaide boom op Trimpont (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 1 april 2019 betreffende brandveiligheid frituur, Klaaie 15b, 9660 Brakel (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 1 april 2019 betreffende toelating tot ontgraven op de begraafplaats van Nederbrakel (1N – H – 4 – 4). (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 18 maart 2019 betreffende gedeeltelijk instorten woning Oudenaardsestraat 114, 9660 Brakel. (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 4 maart 2019 betreffende beslissing woning niet ongeschikt en niet onbewoonbaar (bekendmaking website 06-03-2019)
 • Besluit burgemeester dd. 24 februari 2019 betreffende in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d 25 februari 2019 tot vaststelling van de tijdelijke politieverordening veiligheid Ronde van Vlaanderen (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 11 februari 2019 betreffende maatregelen tot behandeling schadegeval – Brakel, Diggieweg 6 (bekendmaking website 25-02-2019)
 • Besluit burgemeester dd. 8 februari 2019 betreffende tijdelijk éénrichtingsverkeer in Groenstraat en Berendries op 9 en 10 februari 2019 (bekendmaking website 08-02-2019)
 • Besluit burgemeester dd. 6 februari 2019 betreffende beslissing woning niet ongeschikt en niet onbewoonbaar (bekendmaking website 06-03-2019)
 • Besluit burgemeester betreffende vergunning tot inrichting wielerwedstrijd Eerste rit Ster der Vlaamse Ardennen Juniores Heren Opbrakel (bekendmaking website 25-02-2019)
 • Besluit burgemeester dd. 6 februari 2019 betreffende uitbating café Portret, N. Debeckstraat 9, 9660 Brakel (bekendmaking website 07-02-2019)
 • Besluit burgemeester dd. 6 februari 2019 betreffende uitbating frituur, Klaaie 15b, 9660 Brakel (bekendmaking website 07-02-2019)
 • Besluit burgemeester dd. 6 februari 2019 betreffende uitbating manege, Reepstraat 10, 9660 Brakel (bekendmaking website 07-02-2019)
 • Besluit burgemeester dd. 4 februari 2019 betreffende Toelating tot ontgraven op de begraafplaats van Parike ( I -5 – 2) (bekendmaking website 08-04-2020)
 • Besluit burgemeester dd. 30 januari 2019 betreffende uitbating AVEVE, Industrielaan 7, 9660 Brakel (bekendmaking website 30-01-19)
 • Besluit burgemeester dd. 28 januari 2019 betreffende toelating tot ontgraven op de begraafplaats van Parike (I-5-2) (bekendmaking website 12-02-2019)

Pin It on Pinterest