Aanvraagformulier subsidie hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

  Kopie factuur in pdf, jpg, jpeg of png.

  Drag & Drop Files Here
  or

  Aanvrager

  Hoofdgebruik

  Gegevens met betrekking tot de hemelwaterinstallatie (indien van toepassing)

  Aansluiting

  Overloop naar

  Gegevens met betrekking tot de infiltratievoorzieningen (invullen indien van toepassing)

  Als overloop op de hemelwaterinstallatie

  Zoniet

  Gaat het om een uitbreiding van een verhard oppervlak kleiner dan 200 m²?

  Type van infiltratie

  De aanleg gebeurde door

  Overloop naar

  Dimensionering

  Bedrag

  Bedrag van de subsidie

  Gegevens m.b.t. de plaatsing

  Plaatsing

  Volgens het decreet op de Ruimtelijke Ordening wordt als verbouwing een bouwproject beschouwd waarbij minstens de volgende elementen werden behouden:

  60% van de buitenmuren
  de dakvorm
  het aantal bouwlagen
  Wanneer een veronderstelde verbouwing niet aan deze voorwaarden voldoet gaat het dus om herbouw en komt men niet in aanmerking voor een gewestelijke subsidie.

  Handtekening en datum van invullen formulier

  Menu

  Contact

  Omgeving
  Marktplein 1
  9660 Brakel
  Gemeentehuis (eerste verdieping)

  Stedenbouw
  055 43 17 58
  055 31 87 58
  omgeving@brakel.be

  Milieu
  055 43 17 60
  055 31 87 58
  milieu@brakel.be

  Maak een afspraak

  Pin It on Pinterest