Aanvraagformulier premie groenbemesting

  Dit formulier dient ingediend te worden voor 31 december van het jaar waarin de groenbedekker werd ingezaaid.

  Voor meer informatie kan je terecht bij de milieudienst via milieu@brakel.be of 055 43 17 60.

  Kopie van de factuur in pdf, jpg, jpeg of png.

  Drag & Drop Files Here
  or

  Aanvrager

  De aanvrager verklaart in eer en geweten dat de volgende producten gezaaid werden op de volgende percelen en dit tijdens de maand of maanden:

  Geef hieronder per gebruikte soort van de ingezaaide groenbedekker de volgende gegevens in: hoeveelheid, het kadastraal perceel en de oppervlakte.

  De aanvrager verzoekt hierbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brakel om de uitbetaling van de premie voor groenbemesting door middel van inzaai van de groenbedekker volgens de richtlijnen van het gemeentelijk reglement "Milieuzorg door de landbouw".

  Menu

  Contact

  Omgeving
  Marktplein 1
  9660 Brakel
  Gemeentehuis (eerste verdieping)

  Stedenbouw
  055 43 17 58
  055 31 87 58
  omgeving@brakel.be

  Milieu
  055 43 17 60
  055 31 87 58
  milieu@brakel.be

  Maak een afspraak

  Pin It on Pinterest