Aanvraag van een woningonderzoek

  Adres van de woning/kamer/appartement waarvoor je een onderzoek aanvraagt

  Gegevens van de eigenaar/verhuurder van de woning/kamer/appartement waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

  Eigenaar van de woning/kamer/appartement

  Verhuurder van de woning/kamer/appartement (enkel in te vullen indien de eigenaar niet de verhuurder is)

  Stappen die reeds ondernomen werden door de aanvrager:

  Werd de verhuurder reeds in kennis gesteld van de gebreken?

  Nam je al contact op met een hulpverlenende instantie?

  Ben je enige bewoner van de woning?

  Ik heb dit gelezen en ga akkoord met:

  . De meldingsplicht voorzien in de huurwetgeving: de verplichting die de huurder heeft om de gebreken te rapporteren aan de eigenaar.
  . De mogelijkheid tot minnelijke schikking bij de vrederechter: indien de eigenaar niet reageert of de herstellingen niet uitvoert, kan de huurder via een brief een vraag tot verzoening richten aan de vrederechter.
  . De kans dat een woningonderzoek naar de minimale kwaliteitsnormen kan leiden tot een advies van ongeschikt- en onbewoonbaarheid en als gevolg kan hebben dat de kamer/woning/appartement niet meer bewoond mag worden.
  . Dat een besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarheid niet automatisch recht geeft op voorrang op een sociale woning.

  onbewoonbaarheid

  Menu

  Contact

  Omgeving
  Marktplein 1
  9660 Brakel
  Gemeentehuis (eerste verdieping)

  Stedenbouw
  055 43 17 58
  055 31 87 58
  omgeving@brakel.be

  Milieu
  055 43 17 60
  055 31 87 58
  milieu@brakel.be

  Maak een afspraak

  Pin It on Pinterest