Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT/IT)

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Wordt toegekend aan wie niet in staat is meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon op de algemene arbeidsmarkt verdient. Tewerkstelling in beschutte werkplaatsen behoort niet tot de algemene arbeidsmarkt. Met andere woorden, de persoon is 66 procent arbeidsongeschikt en het verdienvermogen is bepalend. De uitoefening van een winstgevende activiteit is geen beletsel voor erkenning. Wel brengt men bij de berekening het belastbaar inkomen in minderen.

Integratietegemoetkoming (IT)
De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan wie door een verminderde zelfredzaamheid van minstens zeven punten bijkomende kosten heeft om zich maatschappelijk aan te passen. De tegemoetkoming compenseert de moeilijkheden bij het voldoen aan de persoonlijke behoeften en bij de deelname aan het sociale leven. Zes criteria evalueren de zelfredzaamheid en hebben betrekking op de mogelijkheid :

  • Tot verplaatsing
  • Om voedsel te nuttigen of te bereiden
  • Om in te staan vor de persoonlijke hygiëne en zich te kleden
  • Om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk uit te voeren
  • Om te leven zonder toezicht, van gevaar bewust te zijn en dit te vermijden
  • Tot communicatie en sociaal contact.

Naargelang de ernst van de handicap drukt een puntenschaal (van 0 tot 3) voor elk van de zes categorieën de graad van zelfredzaamheid uit. Het bedrag van de tegemoetkoming is van het puntentotaal afhankelijk.

Voor een aanvraag IVT/IT kan u terecht op de dienst burgerlijke stand.

Menu

Contact en openingsuren

Dienst burgerzaken
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (gelijkvloers)

bevolking@brakel.be
055 43 17 67
055 43 17 66
055 43 17 62
burgerlijke.stand@brakel.be
055 75 57 77
055 43 17 65
055 43 17 62

Openingsuren

Momenteel gesloten voor publiekOpnieuw open op maandag 20 september 2021 van 8.30 tot 12.00 uur


Maak een afspraak

Pin It on Pinterest