Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT/IT)

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Wordt toegekend aan wie niet in staat is meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon op de algemene arbeidsmarkt verdient. Tewerkstelling in beschutte werkplaatsen behoort niet tot de algemene arbeidsmarkt. Met andere woorden, de persoon is 66 procent arbeidsongeschikt en het verdienvermogen is bepalend. De uitoefening van een winstgevende activiteit is geen beletsel voor erkenning. Wel brengt men bij de berekening het belastbaar inkomen in minderen.

Integratietegemoetkoming (IT)
De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan wie door een verminderde zelfredzaamheid van minstens zeven punten bijkomende kosten heeft om zich maatschappelijk aan te passen. De tegemoetkoming compenseert de moeilijkheden bij het voldoen aan de persoonlijke behoeften en bij de deelname aan het sociale leven. Zes criteria evalueren de zelfredzaamheid en hebben betrekking op de mogelijkheid :

  • Tot verplaatsing
  • Om voedsel te nuttigen of te bereiden
  • Om in te staan vor de persoonlijke hygiëne en zich te kleden
  • Om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk uit te voeren
  • Om te leven zonder toezicht, van gevaar bewust te zijn en dit te vermijden
  • Tot communicatie en sociaal contact.

Naargelang de ernst van de handicap drukt een puntenschaal (van 0 tot 3) voor elk van de zes categorieën de graad van zelfredzaamheid uit. Het bedrag van de tegemoetkoming is van het puntentotaal afhankelijk.

Voor verdere informatie en voor het indienen van een aanvraag kan je terecht op handicap.belgium.be.

Menu

Pin It on Pinterest