Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed.

Je hebt dit getuigschrift soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Aanvragen kan enkel via Federale overheidsdienst Defensie in Brussel, waar het originele archief zich bevindt.

Op de website https://www.mil.be/nl/pagina/andere-vragen  vind je de uitleg terug onder de titel: “Hoe kom ik aan een militiegetuigschrift of een stamboekuittreksel voor mijn pensioendossier?”. Daarin kan je doorklikken naar een contactformulier om het gewenste document te bekomen.

Voorwaarden

Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen.

Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Procedure

Voor het pensioen:

Je kan het attest of uittreksel aanvragen via het contactformulier (zie hierboven) of op volgend adres:

Federale Overheidsdienst Defensie
Algemene directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Centrale dienst van het stamboek (HRA – E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1, 1140 Brussel
t 02/441 83 28
f 02/443 96 77
e-mail: dghr.hrgan@mil.be

Bezorg jouw aanvraag met vermelding van je uitgebreide contactgegevens, je rijksregister- of stamnummer en de periode waarin je als militair in werkelijke dienst was.

Menu

Pin It on Pinterest