Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THB)

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen. Deze tegemoetkoming vervangt de integratietegemoetkoming. Ook deze tegemoetkoming wordt toegekend op grond van welomschreven criteria, zoals:

  • Leeftijd
  • Nationaliteit
  • Woonplaats
  • Inkomsten (inclusief die van de persoon waarmee hij een huishouden vormt)
  • Mate van zelfredzaamheid

Mate van zelfredzaamheid wordt doorgaans vastgesteld in een medisch onderzoek. Op basis daarvan wordt het bedrag van de tegemoetkoming berekend waarop de persoon met een handicap aanspraak kan maken.

Voor de aanvraag van deze tegemoetkoming kan je terecht bij de dienst burgerlijke stand.

Menu

Pin It on Pinterest