Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan. Het uittreksel vermeldt meer bepaald de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van de veroordelingen wordt hij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere ‘getuigschrift van goed zedelijk gedrag’.

Er zijn 2 soorten uittreksels:

  • model 1 is het standaardgetuigschrift dat u kan aanvragen voor allerlei doeleinden.
  • model 2 is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Je kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen bij de dienst bevolking. Hiervoor dien je je aan te melden aan het loket.

Je kan dit ook aanvragen via het thuisloket:

  • klik hier voor de link naar het thuisloket van burgerzaken of
  • klik hier voor de rechtstreekse link om je uittreksel digitaal aan te vragen.

Menu

Pin It on Pinterest