Rijbewijzen

Brakel levert nieuwe rijbewijzen in bankkaartmodel af.

Ook de voorlopige rijbewijzen worden afgeleverd in bankkaartmodel.

Voor de internationale rijbewijzen verandert er voorlopig niets. Deze worden nog steeds in de vorm van een papieren document afgeleverd.

Rijbewijs

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maand oud en conform de ICAO-normen)
 • aanvraagformulier van het examencentrum
 • eventueel voorlopig rijbewijs

Duplicaat rijbewijs

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maand oud en conform de ICAO-normen)
 • aanvraag duplicaat rijbewijs afgeleverd door politie in geval van verlies of diefstal
 • oud rijbewijs als je het wilt vernieuwen in geval van beschadiging, oude foto, …

Uitbreiding rijbewijs

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maand oud en conform de ICAO-normen)
 • vorig rijbewijs
 • aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel voorlopig rijbewijs
 • medisch attest (voor categorie C en D of voor bezoldigd vervoer)
 • eventueel getuigschrift T (voor categorie G)

Voorlopig rijbewijs

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maand oud en conform de ICAO-normen)
 • aanvraagformulier van het examencentrum of rijbewijs
 • eventueel bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool
 • eventueel medisch attest (voor categorie C en D)

Duplicaat voorlopig rijbewijs

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maand oud en conform de ICAO-normen)
 • aanvraag duplicaat rijbewijs afgeleverd door de politie in geval van verlies of diefstal

Indien je – na een tijdelijk rijverbod – opnieuw een examen moet afleggen, moet je de rechtbank raadplegen die het vonnis heeft uitgesproken.

Internationaal rijbewijs

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • een recente pasfoto (maximaal 6 maand oud en conform de ICAO-normen)
 • Belgisch of Europees rijbewijs
 • oud internationaal rijbewijs of eventueel attest van verlies of diefstal

Het internationaal rijbewijs is drie jaar geldig.

Omwisseling van een vreemd rijbewijs

Wie in het bezit is van een erkend buitenlands rijbewijs (bekomen vooraleer men ingeschreven werd in een Belgische gemeente) kan het omruilen voor een Belgisch rijbewijs.

Meebrengen:

 • verblijfskaart
 • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maand oud en conform de ICAO-normen)
 • buitenlands rijbewijs (eventueel met vertaling)

Indien het buitenlands rijbewijs niet opgesteld is in het Nederlands, Engels, Frans of het Duits moet er een beëdigde vertaling naar het Nederlands aan toegevoegd worden.

Er zal een echtheidscontrole van het buitenlands rijbewijs gebeuren door de politie en na goedkeuring wordt de houder uitgenodigd om het Belgische rijbewijs te ondertekenen.

Menu

Pin It on Pinterest