Registratie laatste wilsbeschikking

Iedereen kan in een laatste wilsbeschikking z’n keuze vastleggen omtrent de wijze van teraardebestelling na overlijden. Die keuze wordt vermeld in het bevolkingsregister. Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd en of de wens van de overledene gerespecteerd wordt.

Wanneer er geen laatste wilsbeschikking is geregistreerd, nemen degenen die de begrafenis regelen bij het overlijden een beslissing.

De teraardebestelling kan op verschillende manieren gebeuren:

  • begraving van het stoffelijk overschot
  • crematie gevolgd door de begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door de bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as in de territoriale zee
  • crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
  • crematie gevolgd door de begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
  • crematie gevolgd door de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Je kan ook de keuze van rituele uitvaart vastleggen, met name volgens de katholieke, de protestantse, de anglicaanse, de orthodoxe, de joodse of de islamitische godsdienst, volgens de vrijzinnige levensovertuiging of de neutraal-filosofische overtuiging.

Je kan je laatste wilsbeschikking laten registreren bij de dienst bevolking.
Het is steeds mogelijk om wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe registratie.

Menu

Pin It on Pinterest