Registratie laatste wilsbeschikking

Iedereen kan in een laatste wilsbeschikking z’n keuze vastleggen omtrent de wijze van teraardebestelling na overlijden. Die keuze wordt vermeld in het bevolkingsregister. Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd en of de wens van de overledene gerespecteerd wordt.

Wanneer er geen laatste wilsbeschikking is geregistreerd, nemen degenen die de begrafenis regelen bij het overlijden een beslissing.

De teraardebestelling kan op verschillende manieren gebeuren:

  • begraving van het stoffelijk overschot
  • crematie gevolgd door de begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door de bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as in de territoriale zee
  • crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
  • crematie gevolgd door de begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
  • crematie gevolgd door de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Je kan ook de keuze van rituele uitvaart vastleggen, met name volgens de katholieke, de protestantse, de anglicaanse, de orthodoxe, de joodse of de islamitische godsdienst, volgens de vrijzinnige levensovertuiging of de neutraal-filosofische overtuiging.

Je kan je laatste wilsbeschikking laten registreren bij de dienst bevolking.
Het is steeds mogelijk om wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe registratie.

Menu

Contact en openingsuren

Dienst burgerzaken
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (gelijkvloers)

bevolking@brakel.be
055 43 17 67
055 43 17 66
055 43 17 62
burgerlijke.stand@brakel.be
055 75 57 77
055 43 17 65
055 43 17 62

Openingsuren

Momenteel gesloten voor publiekOpnieuw open op woensdag 22 september 2021 van 8.30 tot 12.00 uur


Maak een afspraak

Pin It on Pinterest