Geboorteaangifte

De geboorte wordt in de eerste plaats aangegeven door de vader, de moeder of beide ouders samen.

De aangifte van geboorte moet gebeuren binnen 15 dagen na de bevalling. Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De aangifte moet gedaan worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van geboorte, op voorlegging van de identiteitskaart van de moeder en eventueel de vader, een attest van de geneesheer (model I) en indien de ouders gehuwd zijn, hun trouwboekje.

Aangezien er in Brakel geen kraamkliniek is, gebeuren er weinig geboorteaangiftes, enkele thuisbevallingen uitgezonderd.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van geboorte op die hij of zij samen met de aangever(s) ondertekent.

Naamwetgeving

De nieuwe naamwetgeving is van kracht sedert 1 juni 2014.

Voor een eerste kind (geen andere gemeenschappelijke kinderen) geboren vanaf 1 juni 2014 hebben de ouders voortaan de keuze:

– naam van de vader

– naam van de moeder

– een naam samengesteld uit hun twee namen ( dus een dubbele naam)

Alle volgende gemeenschappelijke kinderen krijgen de naam van het eerste kind.

Er is een kind geboren na 1 juni 2014 en er zijn al gemeenschappelijke kinderen (allen minderjarig)

Dan wordt aan het nieuwe kind de naam volgens de oude wetgeving toegekend.

De ouders hebben evenwel 3 maanden tijd, vanaf de geboortedatum van het nieuwe kind, om voor al hun gemeenschappelijke kinderen een verklaring van naamskeuze te doen. Dit gebeurt voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats.

Adoptie en volle adoptie

De bepalingen betreffende adoptie en volle adoptie liggen vervat in de artikelen 343 tot 370 van het Burgerlijk Wetboek. Men onderscheidt twee vormen van adoptie: de gewone en de volle adoptie.

Ze gebeurt in 3 fasen:

  1. Een akte van wederzijdse wil der partijen wordt opgesteld door de vrederechter of een notaris.
  2. Deze akte moet ter homologatie voorgelegd worden aan de rechtbank van eerste aanleg (of de jeugdrechtbank).
  3. Overschrijving van het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest dat de adoptie homologeert of uitspreekt in de registers van de burgerlijke stand.

De volle adoptie verleent aan het kind en zijn afstammelingen hetzelfde statuut en dezelfde rechten en verplichtingen als zij zouden hebben indien het kind geboren was uit degenen die het ten volle geadopteerd hebben.

De kinderen die ten volle geadopteerd zijn, houden op tot hun oorspronkelijke familie te behoren.

Een adoptie ten volle is onherroepelijk.

Erkenning van een kind

Een kind erkennen is een verklaring in authentieke vorm, waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap tussen hem (of haar) en dit kind bestaat. Het is een eenzijdige rechtshandeling die alleen een beslissing van de erkenner vereist.
De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de erkenning door de vader of moeder vast in een erkenningsakte. De erkenning heeft dezelfde wettelijke gevolgen (vb. op vlak van erfrecht) dan voor een kind geboren uit een huwelijk tussen de moeder en de vader. In dat laatste geval gebeurt de erkenning automatisch.

Een erkenning kan gebeuren:

  • voor de geboorte:
    Vader en moeder zijn niet gehuwd en wonen al dan niet samen. De vader erkent het kind, met toestemming van de moeder.
  • tijdens de geboorteaangifte.
  • na de geboorte:
    De vader kan een kind erkennen als er geen vader in de geboorteakte vermeld wordt of als de oorspronkelijke vaderlijke afstamming is vernietigd na ontkenning van het vaderschap.

Beide ouders dienen aanwezig te zijn.

Menu

Pin It on Pinterest