Registratie m.b.t. wegneming of transplantatie van organen en weefsels na overlijden

Elke persoon die 6 maanden is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister wordt geacht in te stemmen met de wegneming van organen of weefsels na zijn/haar overlijden, tenzij die persoon bij leven hiertegen verzet heeft aangetekend (mondeling, schriftelijk, registratie bij de gemeente).

Vooraleer over te gaan tot de wegneming van organen moet de arts nagaan of de donor bij leven geen weigering heeft uitgedrukt.  De arts moet dus de naasten inlichten van het feit dat hij de wegneming van organen overweegt. Zij kunnen hem dan zeggen of de overledene eventueel een weigering heeft uitgedrukt toen hij nog leefde.

Als je wenst of net niet wenst dat organen of weefsels uit je lichaam worden weggenomen na je overlijden, dan kun je dat melden door een wilsverklaring in te vullen en te laten registreren met betrekking tot de wegneming en de transplantatie van organen en weefsels na overlijden.  Je doet dat bij het gemeentebestuur van je woonplaats. Het formulier is beschikbaar bij de dienst bevolking en op www.beldonor.be.  Deze verklaring maakt het de nabestaanden van een overleden persoon makkelijker aangezien zij zich niet meer hoeven af te vragen wat de wens van de overledene op dat gebied was.

 

Samengevat:

  • Als de burger expliciet zijn weigering ten aanzien van de wegneming heeft uitgedrukt dan primeert die wil altijd en mag de arts geen wegneming uitvoeren.
  • Als de burger zich officieel donor heeft verklaard dan primeert die wil en mag de arts de wegneming verrichten.
  • Als de burger bij leven geen keuze heeft gemaakt dan raadpleegt de arts de nabestaanden.  Als er geen familie is en indien er geen officiële verklaring werd opgemaakt dan laat de wet de wegneming toe.

Menu

Pin It on Pinterest