Identiteitsbewijzen

Kids-ID

De Kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar. Een geldige Kids-ID kan nog verder gebruikt worden zolang de vervaldag niet verstreken is, ook al is het kind reeds ouder dan 12 jaar.

De Kids-ID moet 3 weken op voorhand aangevraagd worden bij het gemeentebestuur wanneer je met jouw kind op reis gaat naar het buitenland. Deze elektronische identiteitskaart voor kinderen zorgt voor een veiligere en snelle identificatie in het buitenland.

Voor landen waar de Kids-ID niet erkend wordt, moet het kind een reispaspoort hebben. Voor elke reis naar het buitenland doe je best eerst navraag over de nodige identiteitsbewijzen.

Een Kids-ID is 3 jaar geldig.

eID (elektronische identiteitskaart)

De identiteitskaart is jouw bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister.
Je kunt er jouw nationaliteit en identiteit mee aantonen.
Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart uitgereikt door de dienst Bevolking van de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats.Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben. Het is ook wettelijk vastgelegd wanneer je verplicht bent om je identiteitskaart te tonen.

Elektronische communicatie is in de afgelopen jaren erg belangrijk geworden. Daardoor is ook behoefte ontstaan aan een elektronisch systeem om personen te identificeren. Met de elektronische identiteitskaart of eID heeft de Belgische overheid in die behoefte voorzien. De eID bevat een microchip, waardoor de persoonlijke gegevens optimaal beveiligd zijn.

Je krijgt een oproepingskaart  van de dienst Bevolking, ook voor een hernieuwing. Het is nodig persoonlijk naar de dienst Bevolking te komen om uw recente pasfoto af te geven en je handtekening of naam en familienaam op het basisdocument te plaatsen.

Informatie over de eID vind je op de volgende websites:

https://eid.belgium.be/nl

Reispassen: het biometrisch paspoort

Identiteitsfraude en -verwisseling is een groeiend verschijnsel. De overheid heeft daarom, in navolging van de Europese verordening, beslist het biometrisch paspoort in te voeren. Volgende biometrische gegevens moeten in de paspoorten opgenomen worden: een ICAO/ISO-conforme pasfoto, vingerafdrukken van de wijsvingers en een elektronische handtekening.

Brakel is hiermee gestart op 21 oktober 2013.

Alle aanvragen moeten persoonlijk gebeuren bij de dienst bevolking. Ook kinderen doen hun aanvraag persoonlijk, vergezeld van één van de ouders of voogd; vanaf de leeftijd van 6 jaar moeten kinderen zelf handtekenen.

Alle paspoorten hebben een geldigheidsduur van 7 jaar.

Leveringstermijn en kostprijs blijven hetzelfde. De eerder uitgereikte paspoorten blijven geldig tot hun vervaldag, maar bieden niet de voordelen van het biometrisch paspoort.

Menu

Pin It on Pinterest