Attest inenting polio

De inenting van zuigelingen tegen kinderverlamming (polio) tussen de 3de en de 18de levensmaand is wettelijk verplicht.
Ingeval je geen gevolg geeft aan deze verplichting, stel je je bloot aan politionele straffen (art. 5 Gezondheidswet van 1 september 1945).

Bij de geboorteaangifte ontvang je een polioattest. Bewaar dit attest totdat je kind volledig ingeënt is tegen polio.

Na de laatste inenting (op 15 maanden) laat je het attest invullen en ondertekenen door de arts die je baby heeft gevaccineerd.
Het attest van inenting polio breng je binnen bij de dienst bevolking of kan je per post toezenden.

Menu

Pin It on Pinterest