Huwelijksaangifte

Wie wil huwen, geeft hiervan minstens zes weken voor de voltrekking van het huwelijk kennis aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van een van de aanstaande echtgenoten.

Als de vereiste documenten in orde zijn, wordt een akte van aangifte opgemaakt die door beide huwelijkskandidaten moet worden ondertekend. Kan een van beiden niet aanwezig zijn bij de aangifte, dan moet de aangever een gelegaliseerd schriftelijk bewijs voorleggen waarin de afwezige aanstaande echtgenoot zijn akkoord met de aangifte betuigt.

Het huwelijk kan plaatsvinden ten vroegste 15 dagen na de aangifte en ten laatste zes maand erna.

Bij de aangifte dient het huwelijksdossier volgende stukken van zowel bruid als bruidegom te bevatten :

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte
  • een bewijs van identiteit
  • een getuigschrift van woonst voor huwelijk
  • voor uit de echt gescheiden trouwers, een voor eensluidend verklaard afschrift van de echtscheidingsakte
  • voor weduw(e)n(aars): een uittreksel uit de overlijdensakte van de vooroverleden partner

Deze stukken worden door de dienst burgerzaken opgevraagd bij de desbetreffende Belgische gemeenten.
Indien de vereiste documenten in het buitenland werden opgemaakt, moeten zij door de aanstaande echtgenoten worden aangevraagd en voorgelegd. Deze stukken moeten de legalisatieprocedure doorlopen.

Niet-Belgen moeten bovendien een wetscertificaat van hun land van herkomst voorleggen. Stukken die in een andere taal dan het Nederlands zijn opgemaakt dienen vertaald te worden door een beëdigd vertaler.

Huwelijksvoltrekking

De voltrekking van het huwelijk gebeurt in het openbaar door de ambtenaar van de burgerlijke stand die de huwelijksaangifte heeft opgemaakt.

De huwelijksplechtigheid in Brakel vindt plaats in de trouwzaal. Deze bevindt zich achter het toeristisch infokantoor.

De huwelijksvoltrekking kan doorgaan op vrijdagnamiddag tussen 13.30 en 18.30 uur en op zaterdagvoormiddag tussen 9.30 en 11 uur.

Het voltrekken van een huwelijk in Brakel is kosteloos.

Het burgerlijk huwelijk gaat steeds het eventuele religieuze huwelijk vooraf.

Reservatie huwelijksdatum

Reserveer hier uw huwelijksdatum en -uur. Reservatie kan enkel voor het lopende jaar en het volgende jaar.
Er wordt een half uur voorzien per huwelijk.
Huwelijken moeten elkaar opvolgen. De eerste reservatie heeft dus de vrije keuze, de volgende reservatie moet aansluitend gebeuren.

De online reservatie van datum en uur kan ten laatste twee maanden voor de huwelijksdatum. Wens je dit vroeger, dien je rechtstreeks contact op te nemen met de dienst burgerlijke stand.

Deze reservatie is echter nog geen officiële huwelijksaangifte. Datum en uur van huwelijk is pas definitief, nadat jullie bevestiging hebben ontvangen van de dienst burgerlijke stand.

Een huwelijk reserveren kan via het thuisloket.

Menu

Pin It on Pinterest