Brakelse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (BRAVO)

Aanvraagformulier subsidies voor projecten in het Zuiden – BRAVO

  De voorwaarden gesteld tot aanvraag en goedkeuren van subsidies voor projecten in het Zuiden kunnen nagelezen worden in het subsidiereglement van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking in Brakel, hierna genoemd BRAVO. Klik hier om het reglement te raadplegen.

  Deze aanvraag dient volledig ingevuld te worden en wordt dan door BRAVO voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brakel en dit voor 31 januari van het lopende kalenderjaar.

  Als indienend BRAVO-lid verbindt u zich ertoe om voor 30 juni van het komende jaar verslag te doen aan BRAVO en het college van burgemeester en schepenen over de voortgang van het project of doel waartoe de subsidie is aangewend.

  Vereniging waarvoor de subsidie wordt aangevraagd:

  Menu

  Pin It on Pinterest