indrukwekkend monument van de familie De Vos (B-1-1_3)

De eerste dwarsweg links (aan de ingang) van de centrale weg naar de kapel, vooraan.

Vlakbij de hoofdingang van het kerkhof staat een enorme zuil in blauwe hardsteen van de familie De Vos. Het stond vroeger op het kerkhof in de Neerstraat en werd overgebracht naar het nieuwe kerkhof. Onderaan is vermeld wie het monument maakte: J. NOPERE /SCULPTEUR/ SOIGNIES. Het merkwaardige monument werd van het oude kerkhof overgebracht naar het nieuwe Sint­ Pieterskerkhof, maar de stoffelijke resten werden vermoedelijk niet overgebracht. Er werden ook geen begravingen van de familie gedaan in de onmiddellijke omgeving van het monument. Enkel de overlijdensdata van familieleden uit de 19de eeuw zijn ingevuld. Van de anderen, zoals van moeder Rosalie Pieteraerents die in 1905 overleed, werd de overlijdensdatum niet aangevuld, evenmin van haar kinderen die nadien overleden. De familie De Vos woonde in de Haeyershoek waar thans de kinderboerderij Diggie gelegen is.

Menu

Pin It on Pinterest