Het grafmonument van pastoor Ost  – locatie G-9-1

Het graf van pastoor Firmin Ost ligt rechts van de hoofdweg, net voor de kapel. Het is een sarcofaag met een kruis op de dekplaat en een opstaand hardstenen kruis aan het hoofdeinde. Op dat kruis, meer bepaald op de kruising, is een kelk met hostie afgebeeld. Dat verwijst naar een priester die er begraven ligt.

Louis Firmin OST werd geboren in Sint-Pieters-Kapelle op 2 september 1853 als zoon van Antoine en Marie Françoise Devroede. Hij werd priester gewijd op 21 september 1878 en op 28 december van dat jaar werd hij als onderpastoor benoemd in Everbeek. Op 25 september 1885 werd Firmin Ost pastoor in Akrenbos en op 30 december 1910 werd hij pastoor in de Everbeekse Sinte-Marieparochie. Hij overleed er schielijk op 16 mei 1921 op 68-jarige leeftijd. Zijn geboortedorp Sint-Pieters-Kapelle behoorde toen, evenals Everbeek, tot de provincie Henegouwen en het bisdom Doornik. Er waren in dat bisdom meerdere parochies met hoofdzakelijk Vlaamstalige gelovigen. De priesters uit die gemeenten werden voornamelijk benoemd in de parochies uit de Vlaamse rand van het bisdom omdat het noodzakelijk was dat de pastoor de taal van zijn gelovigen sprak. Bij de taalgrensregeling van 1963 werden Everbeek, Sint-Pieters-Kapelle, Bever en een belangrijk deel van Akrenbos, overgeheveld naar Vlaanderen. Van pastoor Ost is bekend dat hij zeer Vlaamsgezind was. 

06=G-9-1

Menu

Pin It on Pinterest