Het grafmonument van François Cosyns – locatie G-6-2-6.

Het monument van François Cosyns is een eenvoudige neogotische pijler met een deksteen die aan een kroon doet denken en met daarop een kruis. Er zijn ‘kassementen’ op elke kant maar die zijn niet opgevuld met een plaat. De teksten zijn rechtstreeks in de hardsteen gebeiteld. Het is zeer merkwaardig, niet alleen omdat het een stuk familiegeschiedenis weergeeft, maar er is ook een verhaal aan verbonden. Blijkbaar heeft François samen met zijn echtgenote een studiebeurs opgericht voor de jongeren van Everbeek, maar ook voor de gemeenten waar François en zijn echtgenotes geboren waren. Het monument werd vermoedelijk opgericht in 1899 door François Cosyns zelf, na het overlijden van zijn tweede echtgenote. Hijzelf overleed in 1907 en vermoedelijk werd hij samen met zijn echtgenotes begraven.

François Cosyns was schrijver en zaakvoerder (gérant d’affaires). Hij huwde op 36-jarige leeftijd met de 40-jarige Nathalie Jouret uit Wodecq. Ze woonden aan “de Plaats” te Everbeek-Beneden en kregen een dochter die echter na enkele weken overleed. Na het overlijden van zijn echtgenote hertrouwde François op latere leeftijd met Veronique Leus uit Oosterzele.

Uit zijn twee huwelijken had François geen kinderen in leven en bovendien had hij weinig dichte familie. Dat kan de reden geweest zijn waarom ze met hun nalatenschap een goed werk wilden doen met het oprichten van een studiebeurs. Op het rouwprentje van Veronica Leus is immers vermeld dat zij en haar man de stichters zijn van een “Studie Bors”, ten voordele van hun bloedverwanten en jongelingen van Everbeek, Oosterzele, Opbrakel en Wodecq. Dat gebeurde bij akte verleden voor notaris D’Harveng te Vloesberg op 12 augustus 1896. Hoe het precies verliep en wat de selectiecriteria waren is niet duidelijk, evenmin hoelang dat bestaan heeft.

Menu

Pin It on Pinterest