Het grafmonument van E.H. Leon Matthys  – locatie C-5-9-11

Links van de hoofdweg staat het hardstenen grafkruis van E.H. Leon Matthys.

Leon Matthys werd geboren te Everbeek op 24 april 1879 als zoon van Dominique en Prudence Cordier. Dominique was landbouwer en winkelier in Everbeek-Beneden. Prudence stamde uit het kostersgeslacht. Ze was de dochter van Marcelin Cordier en Séraphine Roman en ze werd geboren op de Klooster, deel Ghoy, en gedoopt in de parochiekerk van Zarlardinge want de Klooster behoorde bij de parochie Zarlardinge. 

Leon Matthys werd priester gewijd op 6 juni 1903. Van 1903 tot 1919 was hij leraar aan het “Collège Saint-Augustin” te Edingen en van 1919 tot 1935 was hij aalmoezenier van het “Asile Saint Bernard”, (de gevangenis) van Doornik. Hij overleed schielijk in Doornik op 22 februari 1935.

Leon Matthys was ook historicus en nog meer dan pastoor Schittekatte schreef hij in het Rijksarchief minutieus oude documenten over in schriftjes. Dit was belangrijk voor de geschiedenis van Everbeek want het merendeel van die originele documenten ging verloren bij de brand na het bombardement in 1940 in Bergen. Die schriftjes worden nog bewaard bij de familie maar gelukkig werden die transcripties gepubliceerd in het weekblad De Beiaard in het begin van de jaren 1930 zodat een stuk Everbeekse geschiedenis bewaard bleef.

Menu

Pin It on Pinterest