Het grafmonument van de familie André – locatie C-4-14-15-16.

Het grafmonument van de familie André ligt links van de hoofdweg naar de kapel. Vermoedelijk was het vroeger omringd met pilaren en een ketting. Het is een neogotisch pijlermonument, bekroond met een vierkante kroonvormige deksteen en een kruis in marmer. Het monument is vierkant op doorsnede en aan elke zijde is een “kassement” (uitgespaard veld) waarin een witte plaat is aangebracht met de namen van de overledenen.

De stamvader van de Everbeekse tak van de familie André was Pierre Joseph André, wever, geboren omstreeks 1763 in Ogy. Hij huwde in 1808 in Everbeek met Marie-Claire Lagrange, weduwe van Jacques Haegeman(s). Marie-Claire was landbouwster en woonde met haar zoontje op de hoeve, vermoedelijk in de wijk Hemelrijk. Het echtpaar kreeg nog zeven kinderen waarvan er drie priester werden.

Pierre ANDRÉ volgde zijn vader op als landbouwer. In 1846 huwde hij met Marie-Melanie Coppin uit Wodecq. Hij was de enige van het gezin die huwde. Hij was gemeenteraadslid in Everbeek en is de eerste overledene die op het grafmonument werd vermeld. Het echtpaar kreeg zes kinderen waaronder

Dominique André, geneesheer in Ellezelles en hij werd er schepen en burgemeester. Jean Baptiste André was burgerlijk ingenieur en zijn kleinzoon Pierre Harmel was een belangrijke Waalse politicus die verschillende ministerportefeuilles kreeg en ook premier werd. Charles Louis André, zette de boerderij verder. Hij volgde zijn vader ook in de politiek en was burgemeester van Everbeek van 1885 tot 1922.

Joseph André, zoon van Charles Louis zette het landbouwbedrijf op het Hemelrijk verder en hij was van 1927 tot 1953 burgemeester van Everbeek. Hij bleef in functie als burgemeester in de oorlogsjaren. Joseph André huwde met Rachel Bailly uit Wodecq en ze kregen een zoon, Charles, die tot 1963 het landbouwbedrijf verder zette, en een dochter Jenny die evenals haar broer ongehuwd bleef en in het huis aan de “Plaats” te Everbeek bleef wonen tot ze naar een rusthuis ging en er overleed.

Menu

Pin It on Pinterest