Het graf van senator Hyacinth Bernaeyge en Marie Pauline Rombaut (D3-1-2_3).

Graven langs de dwarsweg rechts vóór de kapel – Linkerkant

Links van het grafmonument van de familie Rombaut ligt het graf van de familie Hyacinth Bernaeyge. Het is een eenvoudige graftombe maar door de groei van korstmossen op de hardstenen deksteen

was de tekst moeilijk leesbaar. Na wat schuurwerk met schuurpapier werd het opschrift duidelijk: SEPULTURE / DE LA FAMILLE / H. BERNAEYGE.

Op de vier hoeken stonden paaltjes die verbonden waren met een ketting. Thans blijft nogéén ketting over. De ketting is een teken van verbondenheid maar als de ketting rondom het graf aanwezig is, wat vroeger het geval was, dan betekent dat ook een afscheiding tussen de wereld van de levenden en van de doden. In het graf liggen zowel Hyacinth als zijn tweede vrouw Marie Pauline Rombaut. Marie Pauline overleed einde 1903 en ze werd normaal gezien op het oude kerkhof in de Neerstraat begraven. Thans rust ze in het graf samen met haar echtgenoot Hyacinth. Haar stoffelijk overschot is blijkbaar overgebracht naar het nieuwe kerkhof, maar ze werd niet bijgezet in het familiegraf van haar vader, maar in het graf waar later haar echtgenoot zou worden bijgezet.

 

Hyacinth was de zoon van dokter Louis Bernaeygé en Eulalie Roosens. Louis was afkomstig uit Sint­ Kornelis-Horebeke en vestigde zich als geneesheer in Nederbrakel in het neoclassicistisch herenhuis in de Kasteelstraat, thans behorend bij AD Delhaize. Eulalie Roosens {0Nederbrakel 3.3.1801) was de dochter van Egidius uit zijn eerste huwelijk, namelijk met Theresia Van Innis. Egidius was notaris van het jaar V van de Franse republiek tot 1821. De moeder van Hyacinth was aldus de halfzus van zijn schoonvader en zodoende was Hyacinth met zijn halfnicht getrouwd.

 

Evenals zijn vader ging Hyacinth in de politiek. Hij was gemeenteraadslid van 1899 tot 1907 en van 25.5.1868 tot 22.5.1872 was hij provincieraadslid. Van 1901tot 1906 was hij tevens opvolger voor de senaat en van 1906 tot 1912 senator voor de liberalen. Hyacinth was de eerste Brakelaar die senator werd.

Menu

Pin It on Pinterest