Het graf van Leon De Staercke (E-1-6)

Leon De Staercke, metser, werd geboren te Nederbrakel op 20 mei 1915. Hij was soldaat bij het 1gde Linieregiment, 4de Bataljon, 13de Compagnie Mitrailleurs met stamnummer 109/80620. Bij de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven waren er op 10 mei 1940 zware gevechten. Leon zou zwaar gewond geweest zijn en zou door de Duitsers als krijgsgevangene afgevoerd zijn naar het ziekenhuis Calvariënberg in Maastricht, waar hij verzorgd werd door gevangen genomen medisch personeel van de eenheden van de 7de Divisie die, na hun gevangenneming op 10 en 11 mei, naar Maastricht gebracht werden om daar hun taak verder zetten. Vervolgens richtten de Duitsers, uit noodzaak, vanaf 13 mei te Maastricht een Kriegsgefangenen/azarett in langs de Tongerse Baan in het Jezuïetenklooster. Leon zou daar op 15 mei 1940 overleden zijn aan zijn verwondingen en zou daar op het “Heldenfriedhof’ begraven zijn (graf C. C. 66). Hij werd ontgraven op 30 mei 1940 om hem naar Nederbrakel over te brengen. De veldwachter hield daarbij de 691.45 frank bij die op het stoffelijk overschot gevonden werd. Het blijft echter onduidelijk wanneer Leon overleden is want op sommige documenten en op zijn graf staat zijn overlijden vermeld 10 mei 1940 te Vroenhoven.

B4-R(E-1-5-6)

Menu

Pin It on Pinterest