Het graf van Koreastrijder Marcel Pieters (D2-1-15_16)

De 22-jarige Marcel Pieters gaf zich aan als vrijwilliger en hij scheepte op 18 december 1950 in op de Kamina met bestemming Korea. Hij maakte deel uit van het eerste Belgisch vrijwilligersbataljon. Vier maanden later sneuvelde hij in de lmjinsector. Zijn stoffelijk overschot werd gerepatrieerd en opgebaard in de hal van het toenmalige gemeentehuis, waar honderden rouwenden hem een laatste groet brachten. Op 14 mei 1951kreeg hij zijn begrafenisdienst en na de kerkelijke plechtigheid werd Marcel begraven op het gemeentelijk kerkhof.

 

Marcel Pieters was de zoon van slager Victor en Rachel De Fraine. Victor had zijn slagerij op de hoek van de Wielendaalstraat en de Brugstraat en hij volgde zijn vader, Pieter Pieters, op als slager en kreeg aldus de bijnaam “van Pietjes”. Rachel De Fraine was de dochter van Francies en Maria Speliers.

Menu

Pin It on Pinterest