Het graf van Floride (1859-1938) en Adèle Michel (C-4-6_7_8)

Graven langs de centrale weg naar de kapel – rechterkant

Rechts van de hoofdweg die naar de kapel loopt, net voorbij de hoofdingang, staat het grafmonument van zussen Floride en Adèle Michel, dochters van gareelmaker François Michel. Beiden zijn daar begraven. Het is een vrij breed grafmonument op een vrij grote oppervlakte. Op het centrale gedeelte is er bovenaan een calvarietafereel en aan beide kanten van het monument is een engel afgebeeld.

 

Floride Michel was onderwijzeres. Haar naam is verbonden met het “liberaal schoolke”. Er was sedert 1855 een gemeenteschool in de Neerstraat maar geen “bewaarschool” {kleuterschool). Daarvoor was de school van de Zusters van Maria erkend door de gemeente. In 1878 kwam er in België een liberale regering die de gemeenten verplichtte een gemeentelijke “bewaarschool” op te richten. Dit gebeurde dan ook in Nederbrakel, maar toen het gebouw klaar was werd het nooit in gebruik genomen. De Katholieke Partij kwam weer aan de macht en de beslissingen van de liberale regering werden teruggeschroefd. Het nieuwe gebouw, dat bedoeld was als school, werd een “Burgerlijk Godshuis”. Onder impuls van de liberale senator en gemeenteraadslid Hyacinth Bernaeyge werd op zijn grond een kleuterschooltje gebouwd aan de overkant van zijn herenhuis in de Kasteelstraat. Het kreeg de naam van “liberaal schoolke” of “geuzenschool”.

Menu

Pin It on Pinterest