Het graf van familie François Vandesande – Jeanne Willems – locatie G-7-5-6

Het grafmonument is gelegen rechts van de hoofdweg naar de kapel. Het is een pijler afgedekt met een pinakel en bekroond met een kruis. Midden het kruis, op de kruising, is in een rond porseleinen schild aangebracht met de voorstelling van het hoofd van Christus met doornenkroon. Op het pinakel staat een gevleugeld engeltje in porselein. Het is een eenvoudig monument zonder uitgesproken stijlkenmerken. Er zijn geen ‘kassementen’ maar de teksten zijn gebeiteld in de zijwanden.

François Vandesande was de zoon van Jean Baptiste Vandesande, die gedurende 30 jaar burgemeester was van Everbeek. Jean Baptiste moest normaal met het leger van Napoleon naar Moskou maar zeer waarschijnlijk heeft zijn vader Ernest zijn plaats ingenomen omdat hij onmisbaar was op de boerderij. François was dus een afstammeling van een van de drie Everbeekse soldaten die de veldtocht naar Moskou overleefden en die de Pijkskapel bouwden na hun behouden terugkeer. François huwde met Jeanne Willems en bleef op de hoeve Vandesande, aan een zijweg van de Breedstraat, wonen.

Menu

Pin It on Pinterest