Het graf van de familie Vandendooren – locatie C-3-1-2

Het grafmonument van de familie Vandendooren is een eenvoudig hardstenen kruis met een bronzen Christusbeeld. Aan de voet van het kruis is een paneel in hardsteen tussen twee schijnzuilen.

Boven het paneel is er een spitsboog met daarin een bloem die naar boven is gericht, bekroond met een kruis. De bloem symboliseert het hart dat zich opent naar God. De personen die er volgens het register begraven liggen zijn: François Vandendooren – Jean Vandendooren – François Vandendooren – Lucie Vandendooren en Jean Baptist Vandendooren. De familie Vandendooren was een landbouwersfamilie in Everbeek. De vader, Dominique Vandendooren, was de zoon van Jean- François en Catherine Vandenhaute en hij huwde met Rosalie De Bloos. Rosalie stamde uit de familie De Bloos, smeden en ijzer- en werktuigenhandel van Everbeek – Boven

Menu

Pin It on Pinterest