Het graf van de familie Rombaut (D3-1-4_7)

Een echt buitenbeentje op het kerkhof van Nederbrakel is het grafgebouw van de familie Rombaut. We veronderstellen dat het kort voor of na het overlijden van notaris Jean Baptiste Rombaut werd gebouwd op het oude kerkhof in de Neerstraat en later overgebracht naar het nieuwe kerkhof. Hij overleed te Nederbrakel op 12 juni 1858 en op de grafsteen, die boven op het gebouw staat, is te lezen: SEPULTURE / DE LA FAMILLE / J.B. ROMBAUT. Vermoedelijk werd enkel het gebouw en niet de stoffelijke resten verplaatst naar de nieuwe locatie. Rondom het zeer sobere gebouwtje hangen elf kransen in kleurrijk porselein; een twaalfde krans is verdwenen.

 

Bij de onafhankelijkheid van België in 1830 werd een gemeenteraad samengesteld uit vooraanstaande burgers, zonder verkiezingen. Op 31 oktober 1830 werd kandidaat-notaris Jean Baptiste Rombaut benoemd als “Eerste Assessor” (later was dat schepen) en dienstdoende burgemeester. Hij was dus de eerste burgemeester van Nederbrakel in het onafhankelijke België. Na de benoeming van notaris Petrus Vidts tot burgemeester op 18 december 1830 werd Jean Baptiste Rombaut opnieuw “Eerste Assessor”, wat overeen kwam met Eerste Schepen. Hij werd ook provincieraadslid. Hij was ook voorzitter en belangrijkste geldschieter van de harmonie. In 1868 zou de Eendracht zich afscheuren. Notaris Rombaut bezat het grootste deel van het Brakelbos.

Menu

Pin It on Pinterest