Het graf van de familie Deprez – Debienne (B-4-18-19)

Links van de middenweg op het kerkhof ligt het graf van de families Deprez en Debienne. Het is een hardstenen monument dat slechts gedeeltelijk werd uitgekapt. Het maakt het monument wel merkwaardig en mooi in zijn ruwheid. De grafsteen is een creatie van “Blehen-Detiège -Art funéraire

– Bruxelles- Evere”.

 

Arthur De Prez werd geboren in Elst op 8 juli 1885, als zoon van Victor, burgemeester in Elst, en Maria Catharina Van Nieuwenhove uit Zegelsem. Arthur huwde in 1913 te Kessel-Lo met Blanche Debienne. Arthur 0e Prez was ambtenaar bij het ministerie van Kunsten en Wetenschappen. Zijn schoonvader Pierre-Joseph Alexandre Debienne was bij het uitbreken van WO I stationschef in Luik en adviseur van Generaal Leman. Hij zou het idee hebben gelanceerd om onbemande locomotieven richting Duitslandte sturen met de-bedoeling de spoorwegen te blokkeren. Na zijn pensionering heeft hij zich in Zegelsem gevestigd.waar hij overleed en hij werd begraven in het graf van Deprez – Debienne. Hij was toen.ere-inspecteur-gener-aal van het Ministerie van Vervoer.

Menu

Pin It on Pinterest