Het graf van de familie De Couvreur (B-4-42_44)

Links van de centrale weg naar de kapel staat het grafmonument van de familie De Couvreur. Het is opgebouwd in blauwe hardsteen. De grafsteen is een kruis dat merkwaardig is omdat de Christusfiguur op het kruis, eveneens in hardsteen is uitgehouwen en er deel van uitmaakt. Onder het kruis is een bloemenkrans afgebeeld en daaronder een palmtak, attribuut van de vrede en de overwinning (op de dood).

De familie De Couvreur woonde aan de toenmalige Kruisstraat, thans Hoevestraat. Het was een familie van steenbakkers en landbouwers. In het begin van de 20ste eeuw verhuisde de familie naar de Neerstraat, naast apotheek De Beer, om er van hun renten te leven. De meeste kinderen bleven ongehuwd, enkel een van de dochters huwde met Henri Herpelinck uit Zegelsem.

Menu

Pin It on Pinterest