Het graf van de familie Chevalier – locatie A – 4 – 49-50

Tegen de noordoostelijke muur van het kerkhof ligt het grafperk van de familie Chevalier. De opstaande grafsteen is drieledig. Het middendeel is bekroond met het gebeeldhouwde hoofd met doornenkroon van Christus, onder een boog van roosjes.

De familie Chevalier was geworteld in Everbeek. Félicien Chevalier was veekoopman en zoon van herbergier Petrus en Coleta Basselier. Hij huwde met Marie Aline De Couvreur, naaister en dochter van Jean Baptiste en Celine Denooze. Ze kregen twee kinderen, Georges en Zoë. Zoë Chevalier huwde met Georges De Lauw uit Overboelare, zoon van Jules en Maria De Beck. Zoë hield café aan de Biest te Everbeek en haar man Georges was kleermaker. Ze woonden vlak bij de brug over de beek. Bij het doortrekken van de Lessensestraat werd een nieuwe brug gemaakt en enkele woningen, waaronder die van de familie Chevalier, stonden van dan af op een eiland omgeven door de Lessensestraat.

Menu

Pin It on Pinterest