Het graf van de familie Beerens -Van Der Linden (D3-1-8_9)

Langs de zijweg, rechts van de kapel, ligt het graf van het echtpaar Franz Beerens-Gabrielle Van Der Linden. Het is een sarcofaag afgedekt met een marmeren grafsteen, waarop de namen van de echtelieden staan. Vooraan staan twee vazen, verbonden met een ketting, symbool voor verbondenheid maar ook als afscheiding tussen de wereld van de levenden en van de doden.

 

Franz Beerens was de zoon van Arthur Beerens en Marie Elodie De Clercq. Hij was de enige van het gezin die huwde, zijn twee zussen bleven ongehuwd. In 1929 huwde Franz met Gabrielle (Gaby) Van Der Linden, de dochter van Victor Alfons Van Der Linden en Marie Agnes Van Haeren.

 

Marie Agnes Van Haeren (“Hechtel 2.3.1848) was de weduwe van de rijke industrieel Jean Baptiste Clairfayt die een textielfabriek had in Vilvoorde. Jean Baptiste overleed te Schaarbeek op 1 oktober 1887. Het echtpaar had een dochter, Emelie Agnes Clairfayt (“Schaarbeek 22.2.1881). Marie Agnes Van Haeren ging een tweede huwelijk aan met Victor Alfons Van Der Linden (“Nederbrakel 18.4.1856), een lederhandelaar wonende in Schaarbeek. Hij was de zoon van bakker Francies Van Der Linden en Maria Theresia Lancelle, die een winkel hadden aan het Marktplein in Nederbrakel. Het echtpaar Van Der Linden-Van Haeren kreeg één dochter Marie Leonie Gabrielle Van Der Linden (“Schaarbeek 12.10.1890}. In 1898 had Marie Agnes Van Haeren de woning van notaris Dujardin in de Neerstraat gekocht. De aankoop van het huis kwam op naam van Victor Alfons Van Der Linden en de familie vestigde zich definitief in Nederbrakel. Victor-Alfons overleed te Nederbrakel op 24 november 1908 op 54-jarige leeftijd. Zijn stiefdochter Philippine Clairfayt huwde op 24 mei 1910 te Nederbrakel met Gustave Jean-Baptiste Limbourg, geneesheer en burgemeester te Zandbergen. Philippine Clairfayt schonk haar huis te Nederbrakel, Neerstraat 62, aan haar halfzus Gabrielle Van Der Linden die daar haar leven lang bleef wonen met haar echtgenoot Franz Beerens, wijnhandelaar. Het mooie herenhuis in de Neerstraat is thans bewoond door het echtpaar Yves Bladt-Claire Limbourg.

Menu

Pin It on Pinterest