Het graf van Charles Vandeparre – locatie C-1-14.

Op het graf van Charles Vandeparre  staat een eenvoudig grafkruis zonder Christusbeeld. Hij was de enige zoon van landbouwer Jean-Baptiste en Victorine Deweze. De familie woonde in de Terkleppestraat. Charles was soldaat bij het 3de regiment Karabiniers en hij overleed in het Militair Hospitaal te Brussel op 1 februari 1923 tijdens zijn diensttijd als soldaat. Waaraan hij overleed is niet meteen duidelijk. Gezien zijn leeftijd was hij niet betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. Voor zijn ouders was het een drama toen hij, als enig kind, opgeroepen werd voor zijn legerdienst. Zijn overlijden was een nog groter drama. Charles was aldus geen oorlogsslachtoffer.

C-1-14

Menu

Pin It on Pinterest