18 Het familiegraf Vandenhaute-Mincke – locatie C-1-1-2.

De grafkelder van de familie Vandenhaute is imposant maar verwaarloosd. Boven de kelder staat een graftombe met aan het hoofdeinde een opstaand hardstenen kruis. Op de kruising staat een vijfpuntige ster afgebeeld met daarrond een bloemenkrans.

Liboire, Liboor en kortweg Boor Vandenhaute, was molenaar op de Kapelleveldmolen, en hij huwde met Henriette Mincke, de dochter van een landbouwer die nabij de molen woonde. Liboor betrok het statige huis en het werd ‘molenhuis’. Henriette Mincke overleed op 29-jarige leeftijd en ze was dan ook de eerste die in het familiegraf begraven werd. Haar echtgenoot en haar dochter werden veel later bijgezet. De drie kinderen bleven aanvankelijk vrijgezel maar Alfred, die zijn vader opvolgde als molenaar, huwde toch nog op latere leeftijd met de 32 jaar jongere Maria Morre uit Michelbeke. Charles Louis en Stéphanie konden het moeilijk aanvaarden dat een jonge vrouw in hun gezin binnendrong en ze verhuisden naar een huurwoning in Wodecq. Na het overlijden van Charles Louis, die vermoedelijk in Wodecq begraven werd, keerde Stephanie naar Everbeek terug. Alfred Vandenhaute was de laatste molenaar van de familie op de Kapelleveldmolen. Zijn weduwe, Maria Morre, hertrouwde met Arthur Jacob, de latere burgemeester van Everbeek. Toen ze opnieuw weduwe was geworden, trok haar schoonbroer Robert Van De Maele, zelf weduwnaar, bij haar in en hij vestigde zich in Everbeek. Na het overlijden van Maria bleef hij er wonen. Robert overleed in het woon- en zorgcentrum Haagwinde te Maarkedal op 12 april 2012.

Menu

Pin It on Pinterest