Graftombe van de familie De Waele – De Clooter (Dl-1-1_2)

Links van de kapel ligt de imposante sarcofaag van de familie De Waele- De Clooter. Het betreft hier Vital De Waele, aannemer van openbare werken (kasseiwerken), afkomstig van Schorisse en wonende aan de Herreweg. De sarcofaag is een symbool voor een rustplaats van een belangrijke persoon terwijl de krans bovenaan staat voor sterfelijke roem. Onderaan is er een bloemenkrans in porselein. Vijf leden van de familie kregen er hun laatste rustplaats: Vital De Waele, Alice Van Lancker, Arthur De Waele, Celenie De Clooter en Christiane De Waele.Vital was liberaal gemeenteraadslid van 1895 tot 1907 en schepen van 1899 tot 1907. Vital en Maria Celina kregen twee zonen, Arthur en Oscar. Arthur De Waele zette het bedrijf van zijn vader verder en hij kocht omstreeks 1920 het grote herenhuis van de liberale politicus Hyacinth Bernaeyge in de Kasteelstraat (thans AD Delhaize). Tuur De Waele was evenals zijn vader politicus en was van 1921tot 1964 gemeenteraadslid in Nederbrakel. Hij was tevens lange tijd provincieraadslid (1927-1958) voor de liberale partij. In navolging van de vorige bewoner van het herenhuis ijverde Tuur voor de oprichting van een Rijksmiddelbare school in Nederbrakel. Na de Tweede Wereldoorlog was het klimaat gunstig en werden vier metalen paviljoenen opgetrokken met een snelbouw-procedé en in 1948 werden de eerste leerlingen ingeschreven. Tuur De Waele kwam frontaal in botsing met de lokale clerus. Vanop de preekstoel werd uitgevaren tegen de ouders die hun kinderen zouden inschrijven in deze “goddeloze school”.

Menu

Pin It on Pinterest