Inkomensgarantie voor Ouderen

De Inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Sinds 2001 vervangt ze het vroegere ‘gewaarborgde inkomen’.

Om een IGO te bekomen, worden eerst alle bestaansmiddelen van de betrokkene in kaart gebracht. Hij moet ook voldoen aan de voorwaarden in verband met leeftijd, nationaliteit en woonplaats.

De Rijksdienst voor Pensioenen onderzoekt automatisch of iemand recht heeft op een IGO in bepaalde gevallen (zoals bij een pensioenaanvraag en wanneer een bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt). Personen die een IGO willen bekomen, kunnen zelf ook een aanvraag indienen bij de RVP.

Als de aanvraag aanvaard wordt, zal de betrokkene een bedrag ontvangen dat rekening houdt met zijn gezinssituatie. Het basisbedrag is van toepassing als de betrokkene zijn hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Het verhoogde bedrag wordt toegekend aan aanvragers die alleen wonen, dat wil zeggen dat ze hun hoofdverblijfplaats niet delen met andere personen.

Menu

Pin It on Pinterest