Secretariaat bekendmakingen

Secretariaat

Gemeentelijke administratieve sancties

Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon

Algemene Vergadering

2023

2022

 • 13 december 2022 – Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 20-12-2022)
 • 20 september 2022 –  Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 30-09-2022)
 • 27 juni 2022 : Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 12-07-2022)
 • 26 april 2022: Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 29-04-2022)

2021

2020

2019

Raad van Bestuur

2023

 • 20 december 2023 – Besluitenlijst (publicatie website 02-01-2024)
 • 28 november 2023 – Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 11-12-2023)
 • 28 juni 2023 – Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 10-07-2023)
 • 25 april 2023 – Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 10-05-2023)

2022

 • 13 december 2022 – Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 20-12-2022)
 • 20 september 2022 – Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 30-09-2022)
 • 27 juni 2022 : Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 12-07-2022)
 • 26 april 2022: Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 29-04-2022)
 • 22 maart 2022: Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 28-03-2022)
 • 15 februari 2022: Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 01-03-2022)

2021

2020

2019

Beleidsrapporten

 

Indienen van een  klacht bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Inzage krijgen?

Wie inzage wenst in één van de punten opgenomen in voornoemde lijst, kan hieromtrent een vraag tot openbaarheid van bestuur stellen.

Dit via: Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon – T.a.v. Mevr. Lies Wittemans (lies.witteman@najaarszon.be) – Kasteelstraat 50 – 9660 Brakel.

Menu

Pin It on Pinterest