Secretariaat bekendmakingen

Secretariaat

Brandweerzone Vlaamse Ardennen

De bekendmaking omtrent de vergaderingen van de zoneraad en de lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van de vergaderingen van de Zoneraad en Zonecollege worden conform artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid :

  • aangeplakt op de centrale zetel van de zone ;of
  • bekendgemaakt op de website van de zone (via volgende link: https://bvlar.be/downloads/)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – Secretaris Zoneraad en Zonecollege

Bedrijvenpark Coupure 21 – 9700 Oudenaarde

Tel: 055 31 15 60 of contact@bvlar.be

Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon

Algemene Vergadering

2021

2020

2019

Raad van Bestuur

2021

2020

2019

Beleidsrapporten

 

Indienen van een  klacht bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Inzage krijgen?

Wie inzage wenst in één van de punten opgenomen in voornoemde lijst, kan hieromtrent een vraag tot openbaarheid van bestuur stellen.

Dit via: Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon – T.a.v. Mevr. Lies Wittemans (lies.witteman@najaarszon.be) – Kasteelstraat 50 – 9660 Brakel.

Menu

Contact en openingsuren

Secretariaat
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

055 43 17 54
tamara.verspeeten@brakel.be
055 43 12 92
sofie.destercke@brakel.be

Openingsuren

Momenteel gesloten voor publiekOpnieuw open op dinsdag 3 augustus 2021 van 8.30 tot 12.00 uur


Maak een afspraak

Pin It on Pinterest