Aanvraag gemeentelijke machtiging praalwagen

  Dit formulier moet tenminste 30 dagen voor de aanvangsdatum van het gebruik van de machtiging ingediend worden.

  Foto praalwagen in pdf, jpg, jpeg of png.

  Drag & Drop Files Here
  or

  Contactpersoon vereniging

  Persoonsgegevens eigenaar

  Gegevens praalwagen

  Gegevens stoet/proefrit


  Voorgesteld traject (rekening houdend met de beperkingen van het hierna vernoemd KB en de omzendbrief van 22 januari 2009 betreffende de gemeentelijke machtiging)

  De machtiging van de gemeente van aankomst werd ons voorgelegd

  Wettelijke bepalingen - Voorwaarden

  De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens en de omzendbrief van 22 januari 2009 betreffende de gemeentelijke machtiging dienen te worden nageleefd. In bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de wet van 21 november 1989 m.b.t. de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, die ook voor praalwagens verplicht is.

  Voor de volledigheid geven we nog mee dat door de stad Aalst omwille van de veiligheid en overlast nog drie bijkomende voorwaarden worden gesteld:

  - Maximum afmetingen: de praalwagen mag niet langer zijn dan (L) 50 meter, niet breder dan (B) 3,5 meter en niet hoger dan (H) 4,25 meter.

  - Behoudens tijdens het traject van de stoet en tijdens de proefritten, mogen er tijdens de verplaatsingen behoudens de bestuurder geen personen aanwezig zijn op de praalwagen.

  - De bestaande wetgeving inzake geluidsoverlast en milieu dient – behoudens aparte regelgeving – te worden nageleefd.

  Deze machtiging vervalt niet wanneer de praalwagen in geval van defecten en/of panne dient te worden getakeld door een ander voertuig. De samenstelling van de sleep dient op dat ogenblik te voldoen aan de eisen van het voornoemd K.B., de wetgeving waarnaar in voornoemd K.B. wordt gewezen en de beperkingen opgelegd door onderhavige gemeentelijke machtiging.

  Het is duidelijk dat in de eerste plaats de organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen zelf er moet voor zorgen dat de voorschriften van de reglementering worden nageleefd en dat de gemeentelijke machtiging hem niet ontslaat van zijn verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgen inzake veiligheid te treffen.

  Gemeentebestuur Brakel verwerkt de persoonsgegevens in deze aanvraag enkel voor het doel waarvoor ze de gegevens heeft verkregen en bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

  Menu

  Contact

  Openbare werken en mobiliteit
  Marktplein 1
  9660 Brakel
  Gemeentehuis (eerste verieping)

  Mobiliteit
  055 43 17 53
  kevin.fouquet@brakel.be

  Openbare werken
  055 43 17 59
  Sybille.Coesens@brakel.be

  Maak een afspraak

  Pin It on Pinterest